Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Fundusze norweskie i EOG na szkolnictwo zawodowe, programy stypendialne i szkolenia dla nauczycieli

Fundusze norweskie i EOG na szkolnictwo zawodowe, programy stypendialne i szkolenia dla nauczycieli fotolia.pl

Prawie 90 milionów złotych dostanie Polska między innymi na szkolnictwo zawodowe, programy stypendialne i szkolenia dla nauczycieli.

8 marca 2019 roku Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński i Ambasador Norwegii Olav Myklebust podpisali umowę w tej sprawie. Pieniądze pochodzą z Funduszy norweskich i EOG, czyli specjalnej puli środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein  przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.

W zamian za to te trzy kraje mają dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami.

Polska już po raz trzeci będzie korzystać z tych funduszy. Do dyspozycji na lata 2014-2021 (okresy wdrażania Funduszy norweskich i funduszy UE nie pokrywają się) mamy 809 milionów euro. Podpisana umowa dotyczy części tej kwoty – 20 milionów euro na Program Edukacja.

Budżet programu to 23,5 miliona euro (20 mln euro z Mechanizmu Finansowego EOG oraz 3,53 miliona wkładu krajowego). Jego wdrażaniem, czyli organizacją naborów i podziałem Funduszy, zajmie się Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Będzie przy tym współpracować z partnerami z państw-darczyńców: Norweską Agencją Współpracy Międzynarodowej na Rzecz Poprawy Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (DIKU), Agencją ds. Kształcenia Międzynarodowego w Liechtensteinie (AIBA) i Islandzkim Centrum Badań (RANNIS).

Wsparcie będzie można pozyskać między innymi na wizyty studyjne, szkolenia dla polskich nauczycieli, rozwój oferty szkolnictwa zawodowego i ustawicznego, wymianę doświadczeń, czy asystowanie w pracy pracownikowi zagranicznej instytucji partnerskiej. O pieniądze będą mogły ubiegać się polskie instytucje działające w obszarze edukacji na wszystkich poziomach.

Nabory będą odbywać się w 2019, 2020 i 2021 roku. Wstępnie zakłada się, że pierwszy nabór wniosków będzie ogłoszony w maju.

Ważnym aspektem wdrażania Funduszy norweskich i EOG pozostaje w ich III edycji wzmacnianie relacji dwustronnych z państwami-darczyńcami. W przypadku Programu Edukacja, na ten cel przeznaczone zostanie dodatkowo 250 tysięcy euro pochodzące z budżetu Funduszu Współpracy Dwustronnej. Środki te przeznaczone będą na działania realizowane wspólnie przez instytucje polskie i instytucje z państw-darczyńców.

Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami, a państwem-beneficjentem.

Polska już po raz trzeci korzysta z tych pieniędzy. W ostatniej, drugiej edycji Funduszy – 2009-2014 – pula środków dla Polski wynosiła 578,1 miliona euro. Umożliwiła ona dofinansowanie ponad 1300 projektów. W III edycji Funduszy, Polska z alokacją 809,3 milionów euro (z łącznej puli ponad 2,8 miliarda euro), podobnie jak w poprzednich edycjach, pozostanie największym beneficjentem tych pieniędzy w UE.

Za koordynację wdrażania Funduszy norweskich i EOG w Polsce odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Współpracuje przy tym z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Poszczególne programy III edycji Funduszy będą wdrażane przez polskie instytucje publiczne. Wyjątek stanowią, podobnie jak w poprzednich edycjach, obszary „Społeczeństwo obywatelskie” oraz „Dialog społeczny - godna praca”, które będą zarządzane przez darczyńców (odpowiednio przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli oraz Innovation Norway).

Programy w ramach Funduszy norweskich i EOG będą wdrażane do 2024 r. Wyjątek stanowi Fundusz Współpracy Dwustronnej, który wdrażany będzie do 30 kwietnia 2025 r.

Więcej informacji na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego: http://www.eog.gov.pl.

Źródło: MIiR

Czw., 7 Mrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska