Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela skierowany do konsultacji

Projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela skierowany do konsultacji fotolia.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało nowelizację Karty Nauczyciela. Jest to kontynuacja rozwiązań w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, które zmierzają do podniesienia prestiżu tego zawodu, premiowania wysokiej jakości pracy nauczycieli, a także zapewnienia odpowiednich warunków do ich rozwoju zawodowego.

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie już we wrześniu 2019 roku, a nie w styczniu 2020 roku kolejnej 5-procentowej podwyżki pensji nauczycieli. To o 16,1 proc. więcej w stosunku do wynagrodzenia z 31 marca 2018 roku.

Tym samym zasadnicze wynagrodzenie nauczycieli z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wzrośnie w przypadku nauczyciela stażysty o 371,00 zł; kontraktowego o 381,00 zł; mianowanego o 432,00 zł; nauczyciela dyplomowanego o 508,00 zł.

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego, automatycznie wzrosną również dodatki zależne od wynagrodzenia zasadniczego. Są to: dodatek za wysługę lat, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalno-rentowe oraz z tytułu rozwiązania stosunku pracy, czy wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

W projekcie ustawy zawarte jest również rozszerzenie uprawnienia do dodatku za wyróżniającą pracę także na nauczycieli kontraktowych i mianowanych. Dla nauczyciela kontraktowego – 200 zł, dla nauczyciela mianowanego – 400 zł, a dla nauczyciela dyplomowanego – 500 zł. Rozszerzenie uprawnienia do dodatku za wyróżniającą pracę pozytywnie wpłynie na utrzymywanie wysokiej jakości pracy szkoły. Wysokość dodatku jest uzależniona od kwoty bazowej. Jeśli kwota bazowa zostanie podwyższona, to automatycznie te dodatki wzrosną.

Zwiększenie atrakcyjności zawodu nauczyciela wymaga stworzenia mechanizmów zachęcających do podejmowania pracy w tym zawodzie oraz ułatwiających start zawodowy osobom, dla których jest to pierwsza praca. W projekcie ustawy zaproponowano wprowadzenie nowego „świadczenia na start”.  Świadczenie w wysokości 1000 zł będzie przysługiwało wszystkim nauczycielom stażystom. Będzie wypłacane dwukrotnie w okresie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. Co ważne świadczenie to nie będzie uwzględniane przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli. Tym samym nie spowodowuje obniżenia otrzymywanych przez nauczycieli stażystów innych składników wynagrodzenia.

Projekt ustawy zawiera również przepisy przywracające obowiązek corocznego uchwalania przez organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz uzgadniania ich z nauczycielskimi związkami zawodowymi.

Ponadto w projekcie ustawy znajdą się zapisy, które ograniczą możliwości nadużywania umów o pracę na czas określony zawieranych z nauczycielami w związku z zaistnieniem potrzeby wynikającej z organizacji nauczania. Łączny okres zatrudnienia na podstawie tych umów między tymi samymi stronami, nie będzie mógł przekraczać 36 miesięcy.

Proponowany termin wejścia w życie ustawy to 1 września 2019 roku, z wyjątkiem przepisów dotyczących obowiązku corocznego uchwalania regulaminów wynagradzania nauczycieli, które wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku, a także przepisów dotyczących dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych. Wejdą one w życie od września 2020 roku.

Źródło: MEN

Pt., 1 Mrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska