Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Koniec z maturą z matematyki?

Koniec z maturą z matematyki? fotolia.pl

Najwyższa izba Kontroli opublikowała raport dotyczący nauczania matematyki w Polsce. Wyniki pozostawiają wiele do życzenia. W latach 2015-2017 średnio co szósty uczeń nie zdał egzaminu maturalnego z matematyki. W szkołach ponadgimnazjalnych aż 42% uczniów na świadectwach miało ocenę dopuszczającą (2) a tylko 1% uczniów ocenę celującą (6). Według NIK przyczyna tkwi w wadliwym systemie nauczania.

Wśród powtarzających klasę w latach 2015 - 2017 aż 61% w szkołach ponadgimnazjalnych otrzymało ocenę niedostateczną z matematyki, a w gimnazjach i szkołach podstawowych- 70%. Przyczyn tak słabych wyników nauczania z matematyki NIK upatruje się w: braku podziałach klas na grupy odpowiednio do możliwości uczniów, braku własnych programów nauczania, braku modyfikacji programów nauczania, zbyt szybkim tempie prac na lekcji, niedostosowaniu zadań do możliwości uczniów, ograniczonym dostępie do zajęć wyrównawczych lub zajęć dla uczniów uzdolnionych matematycznie oraz niejednakowym traktowaniu nauczycieli przez doradców metodycznych. O problemach tych świadczy, że aż 57% uczniów zgłaszało rodzicom problemy ze zrozumieniem matematyki i aż 56% uczniów narzeka na zbyt szybkie tempo prowadzenia lekcji, które nie pozwala im na nadążenie z materiałem. Najwyższa Izba Kontroli wskazała na szereg rekomendacji, jakie powinno wprowadzić się w szkołach, aby podnieść jakość nauczania matematyki. Z pełnym stanowiskiem NIK można zapoznać się tutaj.

W odpowiedzi na zarzuty NIK, Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazało, iż matematyka nadal będzie obowiązkowym przedmiotem na maturze, tym samym nie spełni postulatu NIK o zawieszeniu obligatoryjności egzaminu dojrzałości z matematyki. Zdaniem Ministerstwa jak pokazują obiektywne i renomowane porównania międzynarodowe (nie wskazano jakie?), poziom kształcenia matematycznego w polskich szkołach jest na dobrym poziomie. Nie istnieją żadne obiektywne, naukowo zweryfikowane przesłanki do natychmiastowego wprowadzania programów naprawczych w zakresie nauczania matematyki.

W opinii Ministerstwa realizacja podstaw programowych jest pod stałym nadzorem. Egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty z matematyki oraz egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym to jedyne, rzetelne narzędzia służące weryfikacji poziomu wiadomości, a także umiejętności uczniów, m.in. w zakresie kompetencji matematycznych.

Podstawa programowa matematyki to efekt pracy ekspertów w tej dziedzinie, którzy wnikliwie analizowali uwagi, postulaty i propozycje zgłaszane do MEN, kiedy trwały prace nad projektem. Ostateczny kształt podstawy programowej matematyki to dokument, który uwzględnia oczekiwania nauczycieli, środowiska akademickiego, rodziców i uczniów.

Źródło: www.nik.gov.plwww.gov.pl/web/edukacja 

Pon., 25 Lt. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek