Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pieniądze na szkolne stołówki

Pieniądze na szkolne stołówki fotolia.pl

Rząd przyjął, przygotowany przez resorty polityki społecznej i edukacji, program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2013. Zapewnia on pieniądze m.in. na urządzanie i odnowę szkolnych stołówek. Program skierowany jest do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Aby uzyskać dofinansowanie organy prowadzące musza złożyć wnioski do wojewody (lub właściwego ministra).

Na co można uzyskać dofinansowanie

W ramach modułu trzeciego programu przewidziane są następujące działania:

  • doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek;
  • wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

Wsparcie dla danej szkoły będzie udzielane w ramach tylko jednego działania – pierwszego lub drugiego czyli albo na doposażenie stołówek lub wyposażenie jadalni.

Za pieniądze z dofinansowania będzie można kupić: usługi remontowo-adaptacyjne służące poprawie standardu funkcjonowania stołówek szkolnych lub pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (np. malowanie ścian, wymiana posadzki, ułożenie kafelków itp.); niezbędne wyposażenie kuchni w stołówkach szkolnych; niezbędne wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, szczególności stoły, krzesła, zastawę stołową, tace, kosze na odpady, termosy.

Ile można pozyskać

Maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi: 80 tys. zł na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni ) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują; 25 tys. zł na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).  Łącznie na realizację modułu 3 programu w latach 2019-2023 przewidziano kwotę 200 mln zł z budżetu państwa, po 40 mln w każdym roku. Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 proc. środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania w programie.

Więcej o programie

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 został ustanowiony 15 października 2018 r. Oprócz zapewnienia wsparcia finansowego w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, tzw. jadalni, program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Program składa się z 3 modułów: 1 moduł dla dzieci i młodzieży; 2 moduł dla osób dorosłych, 3 moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. Ogólna kwota środków w całym okresie realizacji rządowego Programu wyniesie 2,75 mld zł. Za realizację modułu 1 i 2 odpowiada Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Za realizację modułu 3 odpowiada Minister Edukacji Narodowej. Program „Posiłek w szkole i w domu” docelowo zastąpi dotychczas realizowany program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Szczegółowych informacji dotyczących realizacji modułu 3 Programu udziela Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN – tel. 22 34-74-228. Informacji dotyczących realizacji modułu 1-2 programu udziela MRPiPS.

Źródło: men.gov.pl, mpips.gov.pl

Pt., 8 Lt. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża