Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wieści z ostatniego zespołu edukacji KWRiST

Wieści z ostatniego zespołu edukacji KWRiST fotolia.pl

Dwadzieścia trzy projekty rozporządzeń były przedmiotem ostatniego posiedzenia zespołu ds. edukacji, kultury i sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 23 stycznia. Wszystkie zyskały opinię pozytywną, ale niektórym poświęcono zdecydowanie więcej czasu na omówienie i przy nich strona samorządowa zgłosiła swoje uwagi. Szerzej omawiane były projekty rozporządzenia dotyczącego stawek wynagrodzeń nauczycielskich i rozporządzenia o zawodach szkolnictwa branżowego. Poświęcimy im osobne artykuły. Na posiedzeniu obecna była minister edukacji Anna Zalewska.

Projekty zaopioniowane pozytywnie (omawialiśmy je we wcześniejszych artykułach):

 • projekt rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r.
 • projekt rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
 • projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
 • projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej
 • projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego
 • projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców
 • projekt rozporządzenia w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego
 • projekt rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • projekt rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego
 • projekt rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego
 • projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
 • projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach
 • projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 • projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego
 • projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
 • projekt rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego
 • projekt rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu
 • projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu
 • projekt rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego
 • projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw
 • projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw
Pt., 25 St. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża