Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w zawodach kształcenia branżowego

Zmiany w zawodach kształcenia branżowego fotolia.pl

W pakiecie projektów nowych rozporządzeń przedstawionych przez resort edukacji przed Świętami Bożego Narodzenia znalazł się projekt rozporządzenia w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego. Projekt m.in. zawiera kilka nowych zawodów, przewiduje modyfikacje nazw kilkunastu dotychczasowych oraz korekty liczb lub nazw kilkudziesięciu przypisanych zawodom kwalifikacji.

Nowe zawody

Przygotowane rozporządzenie uwzględnia zawody dotychczas wprowadzone do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, wprowadza zmiany w zakresie niektórych zawodów, a także na podstawie wniosków właściwych ministrów - określa nowe zawody wprowadzone do kształcenia w systemie wraz z wyodrębnionymi w nich kwalifikacjami. Nowymi zawodami są:

 • operator maszyn i urządzeń przeróbczych – z kwalifikacją wspólną dla zawodu technik przeróbki kopalin stałych,
 • technik programista,
 • pracownik pomocniczy gastronomii – kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • kelner – z kwalifikacją wspólną dla zawodu technik usług kelnerskich,
 • technik farmaceutyczny (zawód przywrócony na wniosek resortu zdrowia).

Zmodyfikowane zawody

W wyniku konsultacji z pracodawcami ministerstwo zdecydowało o modyfikacji kilkunastu dotychczasowych zawodów. Powstały nowe zawody, którym zostały nadane nowe symbole cyfrowe:

 • monter izolacji przemysłowych powstał w wyniku grupowania i zintegrowania zawodów blacharz izolacji przemysłowych oraz monter izolacji przemysłowych,
 • drukarz fleksograficzny powstał w wyniku wyodrębnienia z dotychczasowego zawodu drukarz,
 • pracownik obsługi hotelowej powstał w wyniku wyodrębnienia z dotychczasowego zawodu technik hotelarstwa – kwalifikacja wspólna z zawodem technik hotelarstwa,
 • technik budowy fortepianów i pianin zostaje zastąpiony zawodem technik budowy i strojenia fortepianów i pianin,
 • technik realizacji dźwięku zostaje zastąpiony zawodem technik realizacji nagrań,
 • technik realizacji nagrań i nagłośnień zostaje zastąpiony zawodem technik realizacji nagłośnień,
 • mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych zostaje zastąpiony zawodem automatyk,
 • technik organizacji reklamy zostaje zastąpiony zawodem technik reklamy.

Nowe nazwy zawodów

Projekt rozporządzenia określa również zawody, które otrzymały nowe nazwy i w konsekwencji nowe symbole cyfrowe. Ich kształcenie nie uległo jednak zasadniczym zmianom. Korekty nazw są konsekwencją uwag zgłoszonych przez pracodawców, ekspertów i inne podmioty właściwe dla zawodu lub branży. W opinii ministerstwa, z punktu widzenia rynku pracy zmiana nazewnictwa zawodów powinna przyczynić się do lepszej rozpoznawalności danego zawodu oraz podniesienia jego atrakcyjności.

 • asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej zostaje zastąpiony zawodem asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej,
 • asystent fryzjera zostaje zastąpiony zawodem pracownik pomocniczy fryzjera,
 • technik usług fryzjerskich zostaje zastąpiony zawodem technik fryzjer,
 • technik usług kosmetycznych zostaje zastąpiony zawodem technik kosmetyki,
 • kelner zostanie zastąpiony zawodem technik usług kelnerskich,
 • technik obsługi turystycznej zostaje zastąpiony zawodem technik organizacji turystyki,
 • technik turystyki wiejskiej zostaje zastąpiony zawodem technik organizacji turystyki na obszarach wiejskich,
 • operator maszyn i urządzeń hutniczych zostaje zastąpiony zawodem operator maszyn i urządzeń metalurgicznych,
 • technik hutnik zostaje zastąpiony zawodem technik przemysłu metalurgicznego,
 • lakiernik zostaje zastąpiony zawodem lakiernik samochodowy,
 • drukarz zostaje zastąpiony zawodem drukarz offsetowy,
 • introligator zostaje zastąpiony zawodem operator procesów introligatorskich,
 • wędliniarz zostaje zastąpiony zawodem przetwórca mięsa,
 • technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych zostaje zastąpiony zawodem technik budownictwa kolejowego,
 • szkutnik zostaje zastąpiony zawodem monter jachtów i łodzi.

Zmiany kwalifikacji w ramach zawodów i opisie Polskiej Ramy Kwalifikacji

Oprócz modyfikacji zawodów w rozporządzeniu znalazły się również zmiany poszczególnych kwalifikacji (ich liczby lub nazwy) odnoszących się do 69 zawodów. Ponadto 26 zawodów przypisano do odpowiednich poziomów kształcenia: IV (co do zasady kształcenie technikum) i V (co do zasady kształcenie w szkole policealnej).

Z całym projektem rozporządzenia wraz z załącznikami można zapoznać się tutaj.

Sob., 29 Gr. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża