Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych. Poradnik dla szkół

Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych. Poradnik dla szkół fotolia.pl

W jakim zakresie szkoła może wykorzystywać dane osobowe uczniów, ich rodziców, pracowników i innych osób? Jakie dane można podać na szkolnym apelu? Czy dozwolone jest wypełnianie ankiet przez dzieci? Jakich zasad należy przestrzegać, stosując monitoring wizyjny? Najnowszy poradnik Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla szkół, przygotowany we współpracy z MEN, przedstawia wytyczne i wyjaśnia pojawiające się wątpliwości.

Dane dziecka nie muszą być tajne

Umieszczanie na tablicach na terenie szkoły danych osobowych uczniów w celu ich wyróżnienia za szczególne osiągnięcia, jak również wywieszanie pod pracami artystycznymi informacji zawierających pełne imiona i nazwiska autorów, nie wymaga wcześniejszej zgody rodziców, opiekunów prawnych ani samych uczniów, jeśli są oni już pełnoletni. Taka praktyka stanowi element działań motywacyjnych, nagradzających wysiłek włożony w realizację powierzonych dzieciom zadań. Przyczynia się też do wzmocnienia ich poczucia własnej wartości. Gdyby jednak, w ocenie rodziców, takie postępowanie godziło w dobro dziecka, mogą oni skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu.

Także publiczne wyczytywanie w czasie uroczystości szkolnych imion i nazwisk uczniów wyróżnionych za wybitne osiągnięcia edukacyjne uznać należy za dozwolone i niewymagające uprzedniej zgody rodzica lub opiekuna prawnego ucznia, ani też jego samego, gdy jest pełnoletni.

To tylko niektóre kwestie, które Urząd Ochrony Danych Osobowych wyjaśnia w swoim poradniku przygotowanym we współpracy z MEN.

Prowadzisz rekrutację, musisz spełnić obowiązek informacyjny

Poradnik wskazuje także, że szkoły i placówki oświatowe, prowadząc rekrutację, pozyskują wiele danych osobowych. Dlatego muszą pamiętać o dopełnieniu obowiązku informacyjnego, czyli poinformowaniu zainteresowanych m.in. o tym kto, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej będzie wykorzystywał zebrane dane. Muszą też wskazać, jakie prawa przysługują osobom, których dane są przetwarzane.

Odpowiedź na zgłaszane problemy

Przygotowany przez UODO praktyczny poradnik ma ułatwić sprawne i bezproblemowe stosowanie przepisów związanych z ochroną danych osobowych w rzeczywistości szkolnej. Jednocześnie jest odpowiedzią na najczęściej pojawiające się wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych, zgłaszane w ostatnim czasie zarówno do UODO, jak i do MEN.

Poradnik przedstawia podstawowe zasady, jakich dyrektorzy szkół i placówek oświatowych powinni przestrzegać, przetwarzając dane osobowe dzieci, ich rodziców oraz opiekunów prawnych, a także zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników szkół oraz placówek oświatowych. Informuje, do jakich danych mogą mieć dostęp organy prowadzące szkoły. Wskazuje też, jak przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i sektorowych aktów prawnych zastosować w konkretnych sytuacjach.

Mam nadzieję, że zawarte w poradniku informacje i praktyczne wskazówki będą pomocne w codziennej pracy dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych – mówi dr Edyta Bielak-Jomaa, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. – Z wielu wskazówek i wyjaśnień będą też mogli skorzystać uczniowie, rodzice oraz nauczyciele – dodaje.

W Internecie i SIO

Poradnik został udostępniony na stronach internetowych obu urzędów (MEN i UODO) oraz przesłany za pomocą Systemu Informacji Oświatowej do każdej szkoły w Polsce. Każdy zainteresowany może więc łatwo się z nim zapoznać.

UODO edukuje

Poradnik dla szkół to kolejne z serii przygotowanych przez UODO wydawnictw edukacyjnych, pomagających we właściwym rozumieniu i stosowaniu przepisów RODO w poszczególnych obszarach. Dotychczas ukazały się:

  • „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców”;
  • „Ochrona danych osobowych w kampanii wyborczej”;
  • „Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego”.

Źródło: UODO

Niedz., 21 Prn. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska