Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Sport dla Wszystkich - Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży

Sport dla Wszystkich - Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży fotolia.pl

Ruszył nabór na dofinansowanie w 2019 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” - „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”.

Na dofinansowanie organizacji zajęć przeznaczono kwotę w wysokości 28,86 mln zł!

Dofinansowywane będą następujące zadania:

  1. Zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych.
  2. Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej naukipływania „Umiem pływać”.
  3. Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Ministerstwo przeznaczyło na ten cel ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w roku 2019 kwotę 28,86 mln zł.

O przyznanie dofinansowania w ramach realizacji zadań, mogą ubiegać się: 

  • kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
  • inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  • jednostki samorządu terytorialnego.

Terminy składania wniosków:

Wnioski należy składać do 2 listopada 2018 r. osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej.

  • O terminie złożenia wniosku decyduje data stempla.
  • Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić elektronicznie, w systemie AMODIT.
  • Wnioski i załączniki należy przygotować w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu oraz – w przypadku zadania nr 2 – zawartych w programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.
  • Po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać (w przypadku składania wniosku na więcej niż jedno zadanie – każdy w oddzielnej kopercie) na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich,
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:
„Zajęcia sportowe dla uczniów - 2019”

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT tutaj 

Źródło: www.msit.gov.pl

Pt., 12 Prn. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Artur Duda