Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rok szkolny 2018/2019: MEN listy pisze i informuje

Rok szkolny 2018/2019: MEN listy pisze i informuje fotolia.pl

Resort edukacji szeroko informuje o zmianach w nowym roku szkolnym 2018/2019, który rozpocznie ponad 4,5 mln uczniów w niemal 24 tys. szkołach. Ministerstwo wysłało listy do dyrektorów szkół i nauczycieli, a także do rodziców. Do tego konferencja prasowa minister Anny Zalewskiej i komunikat na stronie internetowej ministerstwa. Kluczowe informacje to: podwyżka dla nauczycieli, zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządów, szerokopasmowy internet, nowa podstawa programowa dla kolejnych klas szkoły podstawowej i zmiany w egzaminach. 

Dodatkowe pieniądze na reformę

Jak informuje MEN, resort zapewnił adekwatne finansowanie zadań związanych z wprowadzaniem reformy edukacji. Pieniądze na działania dostosowawcze w subwencji oświatowej na rok 2018 to dodatkowe 148 mln zł. Już w 2017 r. samorządy otrzymały w subwencji oświatowej dodatkowo 313 mln zł na dostosowanie szkół do reformy, m.in. na wyposażenie pracowni, zakup krzeseł, ławek, modernizację toalet.

Subwencja na 2018 i na 2019

Łączna kwota subwencji oświatowej na rok 2018 została określona w wysokości 43 075 129 zł. Jest ona wyższa w stosunku do kwoty na rok 2017 (41 909 536 zł) o 1,16 mld zł, tj. o 2,7 proc. W projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 ministerstwo przewidziało na cześć oświatową blisko 46 mld zł (więcej o ok. 7 proc. w porównaniu do roku 2018).

Rezerwa 0,4

Jak podkreślają urzędnicy MEN, oprócz dodatkowych funduszy na wprowadzanie reformy edukacji w subwencji oświatowej, wspólnie ze stroną samorządową reprezentowaną przez zespół ds. edukacji, kultury i sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego resort opracował w 2017 r. dodatkowy mechanizm wsparcia finansowego samorządów w czasie wdrażania reformy edukacji. Pieniądze pochodzą z rezerwy wynoszącej 0,4 proc. wartości części oświatowej subwencji. Kwota rezerwy na rok 2018 wynosi 172,3 mln zł. Ministerstwo przekazało już do realizacji do resortu finansów wnioski samorządów na kwotę 81,1 mln zł. Określone wspólnie kryteria podziału rezerwy dotyczyły najważniejsze postulaty samorządów związane ze wsparciem finansowym na dostosowanie szkół do reformy edukacji.

Pieniądze na pracownie i laboratoria i doposażenie

Jednym z priorytetów w roku 2018 jest przekazanie samorządom pieniędzy na doposażenie pracowni przedmiotowych i laboratoriów w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych (biologia, geografia, chemia i fizyka). Program dofinansowania jest zaplanowany na 4 lata i zarezerwowano na ten cel w sumie 320 mln zł. W lipcu przekazano do realizacji do Ministerstwa Finansów wnioski 1555 jednostek samorządu terytorialnego, dotyczące 1926 szkół podstawowych na łączną kwotę 66,4 mln zł. Dzięki rozszerzeniu kryterium dotyczącego dofinansowania doposażenia pomieszczeń szkolnych w nowych budynkach o pomieszczenia do nauki uzyskane w wyniku adaptacji innych pomieszczeń szkolnych, MEN przekazało MF wnioski samorządów na kwotę 4,4 mln zł.

Wsparcie dla gimnazjów

W roku bieżącym kontynuowane jest wsparcie dla gimnazjów przekształcanych w szkoły podstawowe, a także dla gimnazjów przekształconych już w roku poprzednim. Pomoc przeznaczona może być na doposażenie pomieszczeń, świetlic, wyposażenie pomieszczeń do nauki w meble oraz dostosowanie sanitariatów do potrzeb dzieci młodszych. Na wydatki związane z przekształcaniem gimnazjów w szkoły podstawowe przekazano do realizacji wnioski na kwotę 10,3 mln zł. Łącznie na bezpośrednie wsparcie związane z przekształcaniem gimnazjów w szkoły podstawowe i na odprawy dla zwalnianych nauczycieli przeznaczono ok. 95 mln złotych, czyli 53,4 proc. całej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Pieniądze z tytułu zwiększenia zadań i na zdarzenia losowe

MEN informuje również, że będzie nadal przekazywało dofinansowanie z tytułu zwiększenia zadań szkolnych i pozaszkolnych. Kontynuowana jest również pomoc dla JST w usuwaniu skutków zdarzeń losowych, dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli oraz dofinansowanie adaptacji pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.

Z pełną treścią komunikatu MEN można zapoznać się tutaj.

Źródło: men.gov.pl

Pt., 31 Sp. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża