Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Składki na radę rodziców a VAT

Składki na radę rodziców a VAT fotolia.pl

Brak jest przesłanek dla których gmina z tytułu czynności wykonywanych przez radę rodziców mogłaby zostać uznana za podatnika podatku od towarów i usług, a w konsekwencji, że czynności wykonywane przez radę rodziców winny być wykazywane przez gminę w skonsolidowanych deklaracjach na podatek od towarów i usług. Wyrok WSA w Szczecinie z 20 czerwca 2018 r. sygn. I SA/Sz 380/18.

Sąd wskazał, że rada rodziców jest jednostką pomocniczą szkoły. Rada rodziców nie posiada zdolności sądowej, tj. nie jest osobą fizyczną, osobą prawną, nie jest także jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Przepisy szczególne nie przyznają radzie rodziców osobowości prawnej, nie podlega ona również wpisowi do określonego rejestru. Rolą rady rodziców nie jest zastępowanie szkoły w realizacji jej zadań, lecz jej wspieranie. Mimo, że Gmina może być w pewnych okolicznościach traktowana jako podatnik podatku od towarów i usług, to czynności podejmowane przez radę rodziców nie mają znamion działalności gospodarczej z art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie są podejmowane w celu zarobkowym.

Źródło: CBOSA 

Sob., 4 Sp. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel