Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jak Polska przestrzega Konwencji o prawach dziecka w zakresie edukacji?

Jak Polska przestrzega Konwencji o prawach dziecka w zakresie edukacji? fotolia.pl

Rzecznik Praw Dziecka 29 czerwca 2018 roku złożył w ramach tzw. uproszczonej procedury sprawozdawczej przed Komitetem Praw Dziecka ONZ raport ze stanu realizacji przez Polskę Konwencji o prawach dziecka. Sporo miejsca poświęcono prawu do edukacji.

Rzecznik w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na:

  • problem wprowadzania zmian w systemie oświatowym, nie uwzględniających w pełni dobra dziecka;
  • niewłaściwie prowadzoną reorganizację bądź likwidację placówek oraz zmiany sieci szkół;
  • niedostateczny dostęp dzieci do opieki żłobkowej;
  • potrzebę wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich;
  • konieczność zapewnienia równych szans w realizacji prawa do nauki dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • nieodpowiednią organizację dowozu dzieci do szkół i przedszkoli;
  • problem z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom podczas pobytu na terenie szkoły, oraz obowiązkowych zajęć szkolnych organizowanych poza placówką;
  • niedostateczną opiekę w szkołach i placówkach oświatowych nad dziećmi z niepełnosprawnościami i przewlekle chorymi;
  • nieodpowiednie żywienie dzieci w placówkach systemu oświaty;
  • problem z przemocą rówieśniczą i zapewnieniem dzieciom poczucia bezpieczeństwa w szkole, a także brak dostatecznych działań na rzecz ochrony dzieci przed podejmowaniem prób samobójczych, samookaleczeń i zachowań ryzykownych.

Rzecznik podniósł też problem jakości kształcenia nauczycieli w zakresie praktycznego przygotowania do pracy oraz z egzekwowaniem odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli w przypadku naruszenia dobra dziecka; problem z praktyczną realizacją przez nauczycieli przepisów dotyczących oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów i informowania ich o kryteriach oceniania; kwestię nadzoru dyrektorów placówek oświatowych, niedostateczny poziom ewaluacji oraz problem kar naruszających prawa dziecka i problem z zapewnieniem dzieciom ze specyficznymi potrzebami żywieniowymi możliwości ich realizacji. Wśród uwag Rzecznika znalazł się także problem z podmiotowym traktowaniem dziecka w szkole, nadmiernego obciążania uczniów pracami domowymi oraz problem z realizacją prawa dzieci z niepełnosprawnością do wypoczynku.

Źródło: www.brpd.gov.pl

Pt., 6 Lp. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel