Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Imprezy turystyczne wg nowych zasad

Imprezy turystyczne wg nowych zasad fotolia.pl

1 lipca 2018 r. zaczęła obowiązywać ustawa wdrażająca do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2302/UE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG.

Dla wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku usług turystycznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, dyrektywa oznacza, że zasady oraz przepisy dotyczące prowadzenia biznesu będą zbieżne. Polska jako jedno z pierwszych państw członkowskich UE wdrożyła postanowienia dyrektywy.

Nowe przepisy niosą za sobą korzyści zarówno dla turystów, jak i przedsiębiorców. Do głównych zmian należą m. in.:

  • poprawienie funkcjonowania rozwiązań prawnych, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa finansowego podróżnych,
  • wprowadzenie obowiązku przekazania podróżnemu szczegółowych informacji na temat imprezy turystycznej przed zawarciem umowy,
  • objęcie regulacjami przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych,
  • stworzenie nowego systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję przedsiębiorców turystycznych, sprzyjającego zarówno turystom, jak i przedsiębiorcom,
  • zdefiniowanie nowej grupy produktów, którymi są powiązane usługi turystyczne.

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych została uchwalona przez Sejm 24 listopada 2017 roku, a opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. Poz. 2361) 18 grudnia 2017 roku.

Treść całej ustawy znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Źródło: www.msit.gov.pl

Czw., 5 Lp. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Tomasz Smaś