Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dyrektorzy pamiętajcie o przygotowaniu regulaminów oceny pracy nauczycieli

Dyrektorzy pamiętajcie o przygotowaniu regulaminów oceny pracy nauczycieli fotolia.pl

4 czerwca br. Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.

Akt ten wejdzie w życie 1 września br. i w głównej mierze dotyczy uszczegółowienia kryteriów oceny pracy określonych w Karcie Nauczyciela i odnosi się do ustawowych obowiązków nauczyciela, a także dyrektora szkoły oraz uwzględnia etapy rozwoju zawodowego nauczyciela podlegające ocenie.

Podpisane rozporządzenie generuje nowy obowiązek dla dyrektorów szkół a także organów nadzoru.

Zgodnie bowiem ze zmianami Karty Nauczyciela, które wprowadziła ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, a które zaczną obowiązywać od 1 września br. dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, zrzeszających nauczycieli, które przedstawiły dyrektorowi szkoły informację, o której mowa w art. 251 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, ustala regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli, odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz uwzględniające specyfikę pracy w danej szkole (dodany ust. 14 i 15 w art. 6a KN)

Analogiczny obowiązek nałożono na organ nadzoru pedagogicznego w kontekście ustalania regulaminu oceny pracy dyrektora szkoły (dodany ust. 16 i 17 w art. 6a KN).

Z powyższego wynika, że najbliższe miesiące będą czasem wytężonej pracy dla dyrektorów, w którym należy przygotować sformalizowane wskaźniki oceny pracy nauczycieli. Do tej pory dyrektorzy również dokonywali oceny pracy nauczycieli na podstawie obowiązków wynikających z Karty oraz przepisów dotychczasowego rozporządzenia ale przepisy nie wymagały konstruowania regulaminu wskaźników na poziomie szkoły.

Pon., 11 Czrw. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka