Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Za rzetelną analizą finansowania oświaty

Za rzetelną analizą finansowania oświaty .

W powiatach następuje systematyczne obniżenie wskaźnika pokrycia wydatków oświatowych przez część oświatową subwencji ogólnej. Choć 7,5% wydatków pokrywanych ze środków własnych może wydawać się na tyle różnych kategorii gmin odsetkiem niewielkim, to jednak wobec szczupłości dochodów własnych powiatów zaczyna być coraz istotniejszym problemem.

Sytuacja ulegnie dalszemu pogorszeniu w roku bieżącym, co będzie wynikało ze spadku liczby uczniów w szkołach powiatowych o ok. 5%. Jest to skala z jednej strony na tyle znacząca, że wpływa zauważalnie na wysokość otrzymywanej przez poszczególne powiaty subwencji, a jednocześnie na tyle mała, że uniemożliwia jakiekolwiek działania racjonalizujące koszty funkcjonowania poszczególnych szkół i placówek.

Sytuację pogarsza zwiększenie kosztów wynikające z wprowadzonych przez rząd z dniem 1 kwietnia 2018 r. podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli. Tegoroczna podwyżka jest kolejną, przy której odpowiedzialność finansowa jest przerzucana na barki samorządów. Co do zasady wzrost kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 będzie niewystarczający na pokrycie konsekwencji podwyżki wynagrodzeń nawet w skali całego systemu, a w powiatach – ze względu na sposób podziału środków w sposób szczególnie dotkliwy.

Problem funduszy na oświatę został poruszony podczas XXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. 10 kwietnia br. Zgromadzenie podjęło stanowisko w sprawie finansowania systemu oświaty.

Kłopoty w sferze finansowania oświaty są, w ocenie ZPP, konsekwencją ciągłego utrzymywania algorytmu podziału (przy stałej i z góry ustalonej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej), a nie algorytmu naliczania części oświatowej subwencji ogólnej. Związek Powiatów Polskich w podjętym stanowisku przypomina, że od lat apeluje o opracowanie standardów edukacyjnych, ich rzetelna wycenę, a następnie opracowanie na tej postawie algorytmu naliczania środków transferowanych z budżetu państwa na cele oświatowe.

Póki to nie nastąpi, Związek Powiatów Polskich z ostrożnością podchodzi do głębokich zmian w zakresie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. - Zaproponowany wstępnie przez MEN sposób podziału środków części oświatowej subwencji ogólnej w oparciu o liczbę uczniów i liczbę oddziałów należy gruntownie omówić i rozważyć skutki jego wprowadzenia. W swoim pierwotnym kształcie może on spowodować znaczny przepływ środków z poziomu powiatowego na gminny, na finansowanie istnienia nieracjonalnie małych szkół podstawowych. Takiej konsekwencji Związek Powiatów Polskich kategorycznie się sprzeciwia – wynika ze stanowiska.

- Stojąc w obliczu nowych wyzwań i dotychczasowych problemów, oczekujemy na rzetelne przeanalizowanie tematu finansowania oświaty i naliczania środków z części oświatowej subwencji ogólnej a także partnerskie traktowanie jednostek samorządu terytorialnego w rozmowach na temat planowanych zmian – czytamy w stanowisku.

Sob., 14 Kw. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska