Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Powierzenie obowiązków dyrektora szkoły na czas określony

Powierzenie obowiązków dyrektora szkoły na czas określony fotolia.pl

Artykuł 36a ust. 5 u.s.o. może być zastosowany jedynie w sytuacji wakatu na stanowisku dyrektora (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2018 r., I OSK 2109/17).

Przepis art. 36a ust. 5 u.s.o. stanowi, że do czasu powierzenia stanowiska dyrektora zgodnie z ust. 2 lub 4 organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy. 

Art. 36 u.s.o. normuje warunki i procedurę obsadzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki. Okoliczność ta oraz zawarte w ust. 5 art. 36a odesłanie do ust. 2 i 4 ograniczają zakres jego zastosowania do ściśle określonych sytuacji. Mianowicie organ prowadzący szkołę może powierzyć stanowisko dyrektora jedynie do czasu powierzenia stanowiska dyrektora zgodnie z ust. 2 lub 4. Chodzi więc o sytuację, gdy nie doszło jeszcze do wyłonienia kandydata w drodze konkursu i powierzenia mu stanowiska dyrektora (ust. 2), albo konkurs nie przyniósł rezultatu, gdyż nie zgłosił się do niego żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata (ust. 4). Oczywiste jest zatem, że art. 36a ust. 5 może być zastosowany jedynie w sytuacji wakatu na stanowisku dyrektora.

Powołane orzeczenie zostało wydane na gruncie uchylonego już art. 36a ust. 5 tej ustawy o systemie oświaty. Analogiczne zapisy zawarto jednak w art. 63 ust. 13 ustawy Prawo oświatowe więc interpretację Sądu można wykorzystać na gruncie nowego przepisu Prawa oświatowego.

Źródło: CBOSA

Sob., 7 Kw. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka