Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Szkoły i placówki w których nie tworzy się rad rodziców lub samorządu uczniowskiego

Szkoły i placówki w których nie tworzy się rad rodziców lub samorządu uczniowskiego fotolia.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekty rozporządzeń dotyczące określenia szkół i placówek w których nie tworzy się rad rodziców lub samorządu uczniowskiego.

Konieczność wydania nowych rozporządzeń wynika ze zmiany ustroju szkolnego, natomiast ze względu na funkcjonowanie jeszcze szkół starego typu należy dostosować także treść obowiązujących rozporządzenia regulujących te materie.

Dlatego też do konsultacji publicznych przekazano cztery projekty rozporządzeń:

1) w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców

2) zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców

Zakresy powyższych projektów rozporządzeń są analogiczne i nie przewidują nowych rozstrzygnięć w stosunku do obowiązujących przepisów w tym zakresie. Wprowadzono jedynie jedną zmianę dostosowującą terminologię do stosowanej w ustawie tj. zamiast wskazania szkół prowadzonych w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej wskazano szkoły prowadzone w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.  

3) w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego

4) zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego

Zakresy powyższych projektów rozporządzeń również są analogiczne i nie przewidują nowych rozstrzygnięć w stosunku do obowiązujących przepisów w tym zakresie. Wprowadzono jedynie następujące zmiany:

  1. zamiast pojęcia „upośledzenie umysłowe” zastosowano pojęcie „niepełnosprawność intelektualna”
  2. zamiast dotychczasowej nazwy „ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki” zastosowano nazwę „ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych”
  3. punkt wskazujący na zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich zamieniono na „szkoły w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich”.
Pon., 19 Mrz. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka