Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiana Statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

Zmiana Statutu Polskiej Organizacji Turystycznej fotolia.pl

Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowało nowelizację rozporządzenia w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej.

Statut POT został określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej. Potrzeba dokonania zmiany rozporządzenia, wynika z planowanej zmiany struktury organizacyjnej POT, określonej w art. 14 ust. 1 Statutu POT, stanowiącego załącznik do tegoż rozporządzenia.

Dokonane zmiany polegają między innymi na likwidacji małych komórek organizacyjnych, co ma skutkować ograniczeniem bieżących kosztów funkcjonowania oraz przyczynić się do usprawnienia zarządzania POT. Ponadto zmiany wprowadzone w Statucie POT mają wpłynąć na funkcjonowanie POT i Biura Prezesa POT, poprzez wzmocnienie jego struktury.

Zgodnie z rozporządzeniem wprowadza się zmiany w statucie POT polegające na tym, iż 12 komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk wchodzących w skład Biura Prezesa POT, zostanie zastąpionych przez 8 komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk, tj.:

 1. Departament Strategii i Marketingu (DSM);
 2. Departament Komunikacji Internetowej (DKI);
 3. Departament Promocji Turystyki Krajowej (DPTK);
 4. Biuro Administracyjne (BA)
 5. Biuro Finansowo-Ekonomiczne (BFE)
 6. Samodzielne stanowisko ds. kadr i szkoleń
 7. Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego
 8. Samodzielne stanowisko - Rzecznik Prasowy.

Z poprzedniej struktury organizacyjnej Biura Prezesa POT w projekcie zachowane zostały tylko samodzielne stanowiska: ds. kadr i szkoleń oraz ds. audytu wewnętrznego. Nowe komórki organizacyjne powołane będą w miejsce dotychczas funkcjonujących, tj.:

 • nowoutworzony Departament Strategii i Marketingu będzie łączył wykonywanie zadań dotychczasowych departamentów Strategii oraz Instrumentów Marketingowych wraz z prowadzeniem projektu Poland Convention Bureau,
 • nowoutworzony Departament Komunikacji Internetowej będzie łączył wykonywanie zadań dotychczasowego Departamentu e-Informacji oraz dotychczasowego Biura Rzecznika Prasowego, przy czym z tego ostatniego będzie wydzielone samodzielne stanowisko - Rzecznik Prasowy,
 • nowoutworzony Departament Promocji Turystyki Krajowej przejmie zadania dotychczasowego Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej wraz z prowadzeniem merytorycznych działań dotyczących systemu informacji turystycznej w Polsce,
 • nowoutworzone Biuro Administracyjne realizować ma zadania obsługi administracyjnej Biura Prezesa POT wraz z nadzorem i realizacją procedur dotyczących zamówień publicznych oraz nadzorem nad przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • nowotworzone Biuro Finansowo-Ekonomiczne przejmie zadania dotychczasowego Biura Finansowego wraz z prowadzeniem spraw będących w kompetencjach dotychczasowych: Biura Projektów Unijnych oraz Departamentu Funduszy Europejskich,
 • wydzielone w strukturze organizacyjnej Biura Prezesa POT nowe samodzielne stanowisko - Rzecznik Prasowy będzie realizowało zadania związane z realizacją polityki informacyjnej POT.

Projektowane rozporządzenie określa, iż obsługę Rady POT prowadzi Biuro Administracyjne POT w miejsce zapewniającego tę obsługę dotychczas Biura Administracyjno-Organizacyjnego POT.

Wprowadzane na mocy rozporządzenia zmiany w Statucie POT ograniczają liczbę komórek organizacyjnych Biura Prezesa POT, zmieniają nazwy i poszerzają zakres zadań dotychczas istniejących komórek organizacyjnych, a także tworzą nowe samodzielne stanowisko - Rzecznika Prasowego.

Projekt będzie przedmiotem obrad najbliższego Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Czw., 8 Mrz. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka