Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 1 kwietnia 2018

Wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 1 kwietnia 2018 fotolia.pl

W ustawie budżetowej na rok 2018 od 1 kwietnia 2018 r. kwota bazowa dla nauczycieli została ustalona w wysokości 2 900,20 zł, co stanowi wzrost o 5,35% w stosunku do wysokości kwoty bazowej z roku 2017.

W związku z powyższym, zgodnie z treścią projektu nowelizującego rozporządzenie MEN w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy wzrośnie wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Projektowana nowelizacja zakłada wzrost wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o 5,35% w stosunku do roku 2017.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z kwotą bazową obowiązującą  od dnia 1 kwietnia 2018 r. następuje nie później niż do 30 kwietnia 2018 r., z wyrównaniem od dnia 1 kwietnia 2018 roku.

Projekt rozporządzenia przewiduje również zmiany w zakresie punktu 4 załącznika do projektu rozporządzenia, tj. tabeli: Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych obowiązujących od 1 kwietnia 2018 r.

Zmiana dotyczy likwidacji ostatniego (czwartego) poziomu wykształcenia w podziale na stopnie awansu zawodowego nauczycieli (pozostałe wykształcenie) i połączenia go z  trzecim poziomem wykształcenia (tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych).

Dla nauczycieli obecnego (likwidowanego) czwartego poziomu wykształcenia (pozostałe wykształcenie) będą obowiązywały minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego takie same jak dla nauczycieli trzeciego poziomu wykształcenia. Nauczyciele otrzymujący obecnie wynagrodzenie zasadnicze zgodnie ze stawkami z czwartego poziomu wykształcenia to w szczególności nauczyciele, którzy ukończyli:

  • studium nauczycielskie;
  • studium wychowania przedszkolnego;
  • studium nauczania początkowego;
  • pedagogiczne studium techniczne.

Ponadto są to osoby posiadające tytuł mistrza w zawodzie, tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu, zaświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, świadectwo złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II.

Jak wskazują projektodawcy z danych Systemu Informacji Oświatowej (stan na 30.09.2017 r.) wynika, iż łączna liczba etatów nauczycieli w czwartym poziomie wykształcenia (pozostałe wykształcenie) wynosi ok. 3 700, co stanowi ok. 0,6% w stosunku do łącznej liczby etatów nauczycieli otrzymujących minimalne wynagrodzenie zasadnicze zgodne z załącznikiem do projektu rozporządzenia.

Analizie poddano 3 571 etatów osób otrzymujących wynagrodzenie z czwartego poziomu wykształcenia. W badanej grupie zaszeregowania, w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli, średnio wynagrodzenia miesięczne kształtowały się na poziomie:

a) nauczyciel stażysta – 2 001 zł (207 etatów)
b) nauczyciel kontraktowy – 2 266 zł (409 etatów)
c) nauczyciel mianowany – 2 566 zł (2 341 etatów)
d) nauczyciel dyplomowany – 3 047 zł (614 etatów)

W załączniku zamieszczamy załącznik do projektu rozporządzenia określający wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych obowiązujących od 1 kwietnia 2018 r.

Sob., 17 Lt. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka