Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zakres przedmiotowy regulaminu rady pedagogicznej

Zakres przedmiotowy regulaminu rady pedagogicznej fotolia.pl

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

Zasady opisanej powyżej ani w statucie szkoły (placówki), ani w regulaminie rady zmienić nie wolno (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 3 listopada 2017 r., III SA/Łd 765/17 – wyrok ten zapadł na gruncie art. 43 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, który odpowiadał w swej treści brzmieniu art. 73 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, więc interpretacje tego przepisu można stosować analogicznie).

 Jak wskazał Sąd można natomiast regulować zasady głosowania i podejmowania rozstrzygnięć bardziej szczegółowo, np. poprzez zastrzeżenie, że w razie równej liczby głosów "za" i "przeciw" decyduje głos przewodniczącego rady.

 Ustalenie regulaminu rady jest jej obowiązkiem. Treści regulaminu ustawa nie nie określa, należy jednak zakładać, że powinien być on rozwinięciem i uszczegółowieniem przepisów ustawy oraz statutu szkoły (przedszkola) w zakresie, w jakim przepisy tych aktów prawnych regulują ustrój i działalność rady pedagogicznej.

Źródło: CBOSA, orzeczenie nieprawomocne

Niedz., 14 St. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka