Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Problem wszawicy w szkołach

Problem wszawicy w szkołach fotolia.pl

W związku z napływającymi informacjami o problemie wszawicy w jednostkach systemu oświaty, Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do dyrektorów szkół i przedszkoli aby podejmując działania w tym zakresie korzystali nie tylko z dostępnej wiedzy, ale również wypracowali - z udziałem rodziców, określone procedury, które będą przez wszystkich akceptowane i respektowane.

Jak podkreślił Rzecznik dzieci codziennie są powierzane opiece pracowników przedszkola/szkoły, którzy mają zadbać o ich bezpieczne i higieniczne warunki pobytu. W szczególności obowiązek ten został przypisany dyrektorowi danej placówki. Skuteczność wszelkich działań w tym zakresie wiąże się więc z systematycznym i skoordynowanym realizowaniem działań profilaktycznych. Będą one jednak skuteczne, jeśli rodzice będą mieli zaufanie do pielęgniarki/higienistki szkolnej, nauczycieli, a współpraca z nimi będzie układała się właściwie. Tylko wtedy wszawica - jeśli w ogóle się pojawi - zostanie wyeliminowana w możliwie najkrótszym czasie.

Ważne, zdaniem Rzecznika jest, aby działania profilaktyczne w miejscach pobytu dzieci były realizowane planowo, a sam sposób postępowania w takich sytuacjach został ustalony na początku roku szkolnego. Całościowe spojrzenie na problem, który może dotyczyć nie tylko dziecka przebywającego w szkole ale również środowiska domowego, pozwala na podjęcie bezkonfliktowych i skutecznych działań.

Rzecznik Praw Dziecka przypomniał, że zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną w placówce/szkole/przedszkolu) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie - w uzasadnionym przypadku - przeglądu czystości skóry głowy dziecka (w warunkach, które zagwarantują dziecku intymność, a wykonywane czynności odbędą się z poszanowaniem jego godności osobistej). W przypadku zaplanowania kontroli, rodzice powinni zostać, powiadomieni o jej terminie, a po jej przeprowadzeniu - o wyniku (oczywiście wyłącznie o skali zjawiska w danej grupie dzieci, bez wskazywania ich danych personalnych).

Rzecznik podkreślił także, ze to na pielęgniarce/higienistce szkolnej spoczywa obowiązek bezpośredniego kontaktu z rodzicami dziecka, poinformowanie ich o sprawie, ewentualnie poinstruowanie o sposobie działania oraz monitorowanie sytuacji. W sytuacji braku poprawy czystości skóry głowy u dziecka (i wykorzystaniu wszelkich możliwości w tym zakresie ze strony przedszkola, szkoły) można rozważyć, podjęcie kontaktu z odpowiednią jednostką pomocy społecznej, gdy może zachodzić podejrzenie zaniedbywania dziecka.

Temat wszawicy systematycznie pojawia się na początku roku szkolnego, kiedy dzieci wracają z kolonii i obozów, a następnie późną jesienią i na początku zimy, kiedy dzieci zaczynają nosić czapki. Jak wskazał Marek Michalak, warto w tych okresach częściej przeglądać, ich głowy. Uczyć, dbałości o higienę, uwrażliwiać na niepożyczanie przyrządów do pielęgnacji włosów (szczotki, grzebienie) , ozdób do włosów, nakryć głowy czy ręczników.

Źródło: www.brpd.gov.pl

Czw., 28 Gr. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka