Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dyrektorów należy poinformować o zmianie wymiaru urlopu wypoczynkowego

Dyrektorów należy poinformować o zmianie wymiaru urlopu wypoczynkowego fotolia.pl

Zgodnie ze zmianami Karty Nauczyciela, które wprowadziła ustawa o finansowaniu zadań oświatowych dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który przez okres co najmniej 20 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

Zmiana dotycząca wymiaru urlopu wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r. (art. 76 pkt 29 lit. b ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w zw. z art. 147 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Zgodnie z art. 91c ust. 1 KN do spraw nieuregulowanych w Karcie Nauczyciela znajdują zastosowanie przepisu Kodeksu Pracy.

W tym zakresie Kodeks Pracy w art. 29 par. 3² wskazuje, że w przypadku zmiany warunków zatrudnienia, w tym m.in. dotyczących wymiaru przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego pracodawca informuje pracownika na piśmie o zmianie tych warunków niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu – nie później niż do dnia rozwiązania umowy.

Niedz., 31 Gr. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka