Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Obowiązki samorządów wynikające z podpisanej ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Obowiązki samorządów wynikające z podpisanej ustawy o finansowaniu zadań oświatowych fotolia.pl

24 listopada br. Prezydent RP podpisał ustawę o finansowaniu zadań oświatowych (uchwaloną przez Sejm 27 października br.).

Ustawa co do zasady wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r. I już po tej dacie organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego są zobowiązane do podjęcia nowych uchwał dotacyjnych.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji.

Dlatego też prace nad wspomnianą uchwałą należy rozpocząć już teraz.

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych w art. 76 pkt 22 dokonuje także zmiany art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy – Karta Nauczyciela, stanowiącego podstawę dla organu stanowiącego do określania w drodze uchwały tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli. Otrzymuje on brzmienie:

„3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:

a) nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość,

b) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin.”

Przytoczona zmiana wchodzi w życie 1 września 2018 r. i do tego momentu organ stanowiący, który dotychczas określał tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli specjalistów wymienionych w powołanej powyżej literze b na poziomie wyższym niż 22 godziny, będzie zobowiązany do dostosowania wspomnianych uchwał do obowiązującego stanu prawnego.

Niedz., 3 Gr. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka