Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Powołanie dyrektora "w porozumieniu" z organem nadzoru pedagogicznego

Powołanie dyrektora fotolia.pl

Organ nadzoru pedagogicznego ma kompetencje do oceny kandydata na stanowisko dyrektora szkoły w ramach oceny spełniania warunków formalno - prawnych, uwag co do kompetencji kandydata. Ocena prawidłowości procedury prawnej powoływania na stanowisko dyrektora należy w ocenie Sądu do kompetencji organu nadzoru - Wojewody, a nie kuratora oświaty. (wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 września 2017 r., sygn. akt: VIII SA/Wa 625/17).

Powierzenie stanowiska dyrektora w trybie art. 36a ust. 4 ustawy o systemie oświaty winno nastąpić w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

Charakter prawny porozumienia organu prowadzącego szkołę i organu nadzoru pedagogicznego w sprawie powołania określonej osoby na dyrektora szkoły należy rozumieć jako wzajemnie kontakty, celem wypracowania stanowiska co do osoby przedstawionego kandydata na dyrektora, w sytuacji gdy organ nadzoru pedagogicznego zgłasza uwagi co do przedstawionego kandydata. Porozumienie nie jest jednostronną czynnością organu nadzoru pedagogicznego, który ma możliwość zablokowania powołania danej osoby na stanowisko dyrektora. W sytuacji opisanej w art. 89 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, jeżeli prawo uzależnia ważność rozstrzygnięcia organu gminy od jego zatwierdzenia, uzgodnienia lub zaopiniowania przez inny organ, zajęcie stanowiska przez ten organ powinno nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od doręczenia tego rozstrzygnięcia lub jego projektu, z zastrzeżeniem ust. 1a. Stanowisko zajęte w trybie art. 89 ustawy o samorządzie gminnym podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. W ocenie sądu w niniejszej sprawie nie mamy do czynienia z taką sytuacją.

Sąd wskazał, że w przepisie art. 89 ustawy o samorządzie gminnym mamy do czynienia z sytuacją gdy chodzi o " uzgodnienie, zaopiniowanie i zatwierdzenie". Jeśli ustawodawca posługuje się innymi zwrotami, to art. 89 nie znajduje zastosowania. W przypadku art. 36a ust. 4 ustawodawca użył zwrotu " w porozumieniu ".

Pon., 13 Lst. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka