Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w organizacji szkół jako skutek reformy oświatowej

Zmiany w organizacji szkół jako skutek reformy oświatowej fotolia.pl

WSA w Szczecinie rozpoznał sprawę dot. dopuszczalności zmiany obwodu istniejącej szkoły podstawowej, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe. (wyrok WSA w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2017 r., sygn. akt: II SA/Sz 495/17).

W przedmiotowej sprawie, Kurator Oświaty stwierdził, że zmiana obwodu Szkoły Podstawowej, dokonana uchwałą Rady Miejskiej w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, została dokonana z naruszeniem art. 206 ust. 6 ustawy przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe oraz z naruszeniem art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Zgodnie z art. 206 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy wprowadzającej, w uchwale należy określić plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę wraz z ich obwodami oraz plan sieci prowadzonych przez gminę publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia, oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów. Analiza cytowanego przepisu prowadzi do wniosku, iż w podjętej na podstawie art. 206 ust. 1 ustawy wprowadzającej uchwale, w pierwszej kolejności należy określić stan istniejący w dacie podjęcia uchwały.

Przepis art. 206 ust. 6 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe odwołuje się do celu nałożenia na gminy obowiązku podjęcia uchwały, o której mowa w art. 206 ust. 1 przepisów wprowadzających ustawę Prawo oświatowe, a celem tym jest dostosowanie sieci istniejących szkół do nowej struktury organizacyjnej, w związku ze zmianą systemu oświaty i likwidacją szkół gimnazjalnych.

Wykładnia art. 206 ust. 5 ustawy wprowadzającej prowadzi do wniosku, iż na podstawie przepisów tej ustawy dopuszczalne jest wprowadzenie w dotychczasowej organizacji szkół tylko takich zmian, które mają dostosować ich dotychczasową strukturę, do określonych przepisami ustawy z 2016 r. Prawo oświatowe, warunków. Nie jest natomiast dopuszczalne dokonanie takich zmian w dotychczasowej strukturze szkół podstawowych, których wprowadzenie nie jest podyktowane koniecznością realizacji wytycznych ustawodawcy w związku z realizowaną zmianą systemu oświaty.

Niedz., 22 Prn. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka