Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Monitoring szkoły finansowany z dotacji?

Monitoring szkoły finansowany z dotacji? fotolia.pl

Wydatki na monitoring szkoły należy traktować jako mogące być objęte sfinansowaniem z dotacji – tak wynika z wyroku WSA w Gliwicach z dnia 10 lutego 2017 r., sygn. akt: I SA/Gl 1166/16.

W omawianym stanie faktycznym, stanowiącym podstawę wydania ww. wyroku, powstał spór o to, jak kwalifikować wydatki na usługi księgowe i usługi monitoringu obiektu placówki (szkoły). Zdaniem organu takie przeznaczenie wydatków wyklucza ich sfinansowanie z dotacji, nie mieszczą się one bowiem w kręgu wydatków bezpośrednio związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką, lecz stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem organu prowadzącego.

Sąd zajął odmienne stanowisko. Należy zwrócić uwagę, że z dniem 31 marca 2015 r. (po nowelizacji ustawy o systemie oświaty) w art. 90 ust. 3d pkt 1 lit. b ustawy, ustawodawca expressis verbis wskazał, że dotacja może być przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 5 ust. 7 ustawy, tj. m.in.:

  • zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz
  • zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki.

W ocenie WSA, wydatki na monitoring placówki mogą mieścić się w kręgu wymienionych w art. 5 ust. 7 pkt 1 ustawy, jako przeznaczone na zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Przecież podstawowym celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno prowadzącym zajęcia, jak i samym wychowankom, czy podopiecznym- wskazał WSA. Z kolei sporne wydatki na obsługę księgową należy rozważać, jako spełniające warunek z art. 5 ust. 7 pkt 3 ustawy, czyli jako wydatki służące realizacji przez organ prowadzący obowiązku zapewnienia wskazanej w tym przepisie obsługi finansowej.

W konsekwencji oba rodzaje wydatków, należy traktować jako mogące być objęte sfinansowaniem z dotacji, po myśli art. 90 ust. 3d pkt 1 lit. b w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 marca 2015 r.

Sob., 26 Sp. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka