Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przeznaczenie dotacji na wynagrodzenie dyrektora szkoły

Przeznaczenie dotacji na wynagrodzenie dyrektora szkoły fotolia.pl

Możliwość pokrycia z dotacji wynagrodzenia dla osoby fizycznej prowadzącej szkołę ustawodawca obwarował warunkiem, a mianowicie, że pełni ona jednocześnie funkcję dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego. Powyższa regulacja prawna nie pozwala na uznanie, że odnosi się ona do zadań dyrektora do sprawa administracyjnych (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 1 czerwca 2017 r. sygn. akt: I SA/Gl 1080/16).

Na podstawie art. 90 ust. 3 d ustawy o systemie oświaty celem dotacji jest kształcenie, wychowanie, opieka i profilaktyka społeczna. Temu mają bezpośrednio służyć środki publiczne przekazywane w postaci dotacji i to na zasadzie wyłączności.

A zatem  przywołana regulacja prawna wskazuje, że nie można środków dotacji przeznaczyć na wypłatę wynagrodzenia dyrektora skierowanego wyłącznie "do spraw administracyjnych". Trzeba bowiem wskazać, że stosownie do art. 36 ust. 1 ustawy "szkołą lub placówką kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora" (a zatem osoba biorąca czynny i bezpośredni udział w kształceniu i wychowaniu uczniów).

Niedz., 20 Sp. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka