Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dodatkowe dwa dni wolne w szkole podstawowej

Dodatkowe dwa dni wolne w szkole podstawowej fotolia.pl

MEN przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

Zawiera on przepisy dotyczące terminów rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych w szkołach i placówkach, które będą funkcjonować na podstawie przepisów ustawy – Prawo oświatowe. Rozporządzenie reguluje także liczbę dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pozostających w dyspozycji dyrektora dla poszczególnych typów szkół.

Analogicznie do obecnie obowiązującego rozporządzenia, w projekcie rozporządzenia dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a gdy rada nie została powołana – rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, będzie mógł, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zmianom uległ wykaz typów szkół, w których dyrektor może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  oraz liczba dodatkowych dni wolnych możliwych do ustalenia w poszczególnych typach szkół. W związku z czym dla:

  1. szkół podstawowych ustalono do 8 dni (było 6), z przeznaczeniem na: egzamin ósmoklasisty – 3 dni, rekolekcje wielkopostne – 3 dni i 2 dni ustalone na podstawie przepisów § 5 ust. 2 projektu rozporządzenia;
  2. liceów ogólnokształcących i techników – ustalono do 10 dni – bez zmian;
  3. branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia – ustalono do 6 dni z przeznaczeniem na przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i dla szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego – ustalono do 6 dni – bez zmian.
Pon., 24 Lp. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka