Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko

Przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko fotolia.pl

W związku z tym, że wobec nauczyciela mianowanego nie jest dopuszczalne wypowiedzenie zmieniające wszelkie zmiany w treści jego stosunku pracy mogą być dokonywane tylko w wypadkach przewidzianych Kartą Nauczyciela, w tym w art. 18 ust. 1 tej ustawy. Przepis ten stanowi samodzielną konstrukcję prawną, umożliwiającą przeniesienie nauczyciela (na jego wniosek lub za jego zgodą) na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie samo lub inne stanowisko.

Ta regulacja umożliwia realizację interesu indywidualnego leżącego po stronie nauczyciela, który, powołując się na sytuację rodzinną, osobistą czy zawodową, może być zainteresowany zmianą stanowiska czy szkoły. Uprawnienia wynikające z tego przepisu w stosunku do nauczycieli dają im też możliwość wyrażenia zgody na przeniesienie w sytuacji, gdy z taką inicjatywą występuje pracodawca. Przeniesienie to ma charakter jednostronny jedynie formalnie, w sensie materialnym stanowi ono czynność dwustronną, zawierającą oświadczenie woli pracownika i pracodawcy.

Dodatkowo, choć przeniesienie na wniosek lub za zgodą pracownika nie jest równoznaczne z porozumieniem zmieniającym treść stosunku pracy, to swoją konstrukcją nawiązuje do trójstronnego porozumienia, w którym uczestniczy pracownik, pracodawca dotychczasowy i nowy (zgodnie z art. 18 ust. 4 Karty Nauczyciela, przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę szkołę i za zgodą dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony). Zmiana treści stosunku pracy po stronie pracodawcy w wyniku przejścia zakładu pracy odbywa się zaś z mocy prawa, bez składania oświadczeń woli przez pracownika i pracodawcę; nie jest także uzależniona od porozumienia pracodawców, czy też zgody pracodawcy przejmującego na przejście pracownika. Brak zgody nauczyciela na przeniesienie w trybie art. 18 ust. 1 Karty Nauczyciela nie prowadzi także do rozwiązania stosunku pracy, podczas gdy skutkiem braku zgody pracownika przejętego w trybie art. 231k.p. na kontynuowanie stosunku pracy u nowego pracodawcy może być rozwiązanie stosunku pracy, czy to przez pracownika bez wypowiedzenia za siedmiodniowym uprzedzeniem w terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę (art. 231 § 4 k.p.), czy też w związku z nieprzyjęciem proponowanych przez pracodawcę przejmującego warunków pracy i płacy w odniesieniu do pracownika zatrudnionego na innej podstawie niż umowa o pracę.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2017 r. III PK 47/16

Źródło: sn.pl

Niedz., 19 Mrz. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk