Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Środki z Funduszu Pracy dla rolnictwa i edukacji

Środki z Funduszu Pracy dla rolnictwa i edukacji fotolia.pl

Uchwalona w przeddzień Sylwestra ubiegłego roku ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw przewidziała możliwość zrefundowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – również posiadaczom gospodarstwa rolnego lub prowadzącym dział specjalny produkcji rolnej, a także podmiotom prowadzących niepubliczne przedszkola i niepubliczne szkoły. W ślad za nowelizacją ustawy muszą podążyć odpowiednie zmiany w aktach wykonawczych.

Z tej właśnie przyczyny do rozpatrzenia na majowym posiedzeniu Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W odniesieniu do sektora rolnego zaproponowano, by podmioty i producenci rolni, którym stworzono możliwość ubiegania się o pomoc, będą zobowiązani w umowie zawartej ze starostą do zatrudniania na refundowanych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych przez okres co najmniej 24 miesięcy. W celu rozliczenia otrzymanych środków zostaną zobowiązani do przedłożenia rozliczenia zawierającego zestawienie wydatkowanych kwot na poszczególne wydatki ujęte w specyfikacji, poniesione od dnia zawarcia umowy.

Refundacja dla podmiotów prowadzących przedszkola i szkoły niepubliczne zostały oparte na dotychczasowych przepisach dotyczących podmiotów gospodarczych.

Przy okazji wydawania nowego rozporządzenia zmieniono również warunki i tryb przyznawania bezrobotnym środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, w szczególności uproszczono warunek wydatkowania przez bezrobotnego otrzymanych środków.

W projekcie rozporządzenia uwzględniono również stanowisko Komisji Europejskiej zgodnie z którym rozliczenie przyznanych środków w ramach projektów współfinansowanych z EFS ma być dokonywane przez starostę bez uwzględnienia podatku od towarów i usług. Ma to zniwelować niebezpieczeństwo pokrywania VAT ze środków EFS.

Śr., 4 Mj. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski