Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA: przy przekształceniu rozstrzygająca jest ewidencja gruntów i budynków

WSA: przy przekształceniu rozstrzygająca jest ewidencja gruntów i budynków fotolia.pl

Tytułowa teza wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, który zakwestionował odmowę organów w przedmiocie wydania zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Na czym polegała sprawa i co dokładnie orzekł Sąd? 

W omawianej sprawie organy jako uzasadniające odmowę wydania zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wskazały okoliczności, których podstawą nie były dane zawarte w treści ewidencji gruntów i budynków czy zapisy księgi wieczystej prowadzonych dla spornej nieruchomości. Mianowicie organy za istotną uznały treść wyroku Sądu Rejonowego, wskazującego na zasadność utrzymania na spornej nieruchomości stawki 2-procentowej opłaty za użytkowanie wieczyste, czyli stawki dla nieruchomości, na których prowadzi się działalność turystyczną. Nadto przywołały okoliczności prowadzenia postępowania karnego w sprawie dokonanego w październiku 2010 r. podrobienia w celu użycia za autentyczny dokumentu w postaci projektu budowlanego, dotyczącego zmiany sposobu użytkowania położonego na spornej nieruchomości budynku rekreacyjno-mieszkalnego na budynek mieszkalny, umorzonego z powodu niewykrycia sprawcy oraz stanu tego budynku w 2012 r. wynikającego z wizji lokalnej. Za istotny dowód w sprawie uznały też wydruki ze stron internetowych dotyczące wynajmowania pokoi na cele turystyczne w przedmiotowym budynku wykonane w październiku 2017 roku.

WSA przypomniał jednak o tym, że w postępowaniu dotyczącym wydania zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności organ proceduje w oparciu o dane aktualne wynikające z ewidencji gruntów – w związku z czym nawet jeżeli inne okoliczności wskazują na niezgodność stanu faktycznego ze stanem ujawnionym w ewidencji, to rozstrzygające znaczenia mają zapisy ewidencyjne. Jak podkreślił Sąd, z treści art. 22 ust. 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego wynika bowiem domniemanie, że dane zawarte w ewidencji gruntów odpowiadają stanowi faktycznemu. Dopiero ich zmiana w odpowiednim do tego trybie mogłaby zostać uwzględniona w przypadku ponownego ubiegania się o zaświadczenie i doprowadzić do zrewidowania aktualnych ustaleń – orzekł WSA. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 22 września 2020 r., II SA/Gd 523/20

Źródło: CBOSA

Pt., 16 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel