Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

19 września weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego. Co się zmieni?

19 września weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego. Co się zmieni? fotolia.pl

19 września 2020 roku zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o prawie budowlanym. Jednym z głównych jej celów jest deregulacja. Zmiany wprowadzają też pewne ułatwienia. Jakie? Wyjaśniamy poniżej.

Mniej formalności – budujący będą składać mniej dokumentów na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia. Od 19 września do wniosku o pozwolenie na budowę trzeba będzie złożyć projekt budowlany, który będzie składał się z projektu zagospodarowania terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu) i projektu architektoniczno-budowlanego (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe). Natomiast projekt techniczny (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna)  będzie trzeba złożyć na ręce kierownika budowy przed rozpoczęciem robót, a w urzędzie nadzoru budowlanego dopiero razem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót.

Zwolnienie z obowiązku pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia – tak będzie w przypadku biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, paczkomaty, automaty przechowujące przesyłki lub automaty służące do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie.

Zwolnienie z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę będzie też obowiązywało między innymi dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3, niecek dezynfekcyjnych w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem, wszystkich oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3, a nie tak jak dotychczas tylko tych przydomowych czy przydomowych tarasów naziemnych. Z obowiązku zgłoszenia zwolnione będą np. urządzenia melioracji wodnej, a także budowa stawów i zbiorników wodnych o powierzchni, która nie przekracza 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m położonych w całości na gruntach rolnych. 

Nowa ustawa określa też pięcioletni termin dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Zmiany ułatwią też i przyspieszą przygotowanie nowych inwestycji. Ustawa wprowadza także zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne opłat za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.

Znowelizowana ustawa reguluje też kwestię escape roomów. Bezpieczeństwo związane z ich użytkowaniem będzie wzmocnione w kwestii zmiany sposobu użytkowania budynku wpływającej na bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Źródło: MR

Śr., 23 Wrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska