Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Weryfikacja konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed pozwoleniem na budowę – wyrok WSA

Weryfikacja konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed pozwoleniem na budowę – wyrok WSA fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie podkreślił wagę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i konieczność dokonywania wnikliwej weryfikacji kwestii braku obowiązku jej uzyskania przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Sąd podkreślił, że to na podstawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje zapewnienie spełnienia wymagań dotyczących ochrony środowiska, w tym ochrony zdrowia ludzkiego w procesie inwestycyjno-budowlanym. Wskazał, że uzyskanie takiej decyzji możliwe jest tylko w odrębnym postępowaniu wszczętym na wniosek inwestora (art. 73 ust. 1 ustawy OOŚ), natomiast zgodnie z art. 86 pkt 2 ustawy OOŚ decyzja w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań wiąże organ wydający decyzje wymienione w art. 72 ust. 1 tej ustawy, a więc między innymi decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (pkt 3) oraz decyzję o pozwoleniu na budowę (pkt 1). Oznacza to w ocenie Sądu, że zarówno organ właściwy do rozpatrzenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, jak i organ właściwy do rozpatrzenia wniosku o pozwolenie na budowę musi mieć bezwzględnie na uwadze, czy projektowane zamierzenie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Z uwagi na to, że każdy z tych organów został odrębnie zobowiązany do przestrzegania obowiązku uzyskania przez inwestora decyzji środowiskowej, nie jest możliwe uznanie za wiążącą w tym względzie ocenę prawną zawartą w decyzji lokalizacyjnej – orzekł WSA. Zdaniem Sądu przekonuje co do tego też treść art. 32 ust. 1 pkt 1 i 35 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego.

WSA zauważył również, że decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach jest też decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (art. 84 ustawy OOŚ). Jak wskazał Sąd, legitymowanie się przez inwestora taką decyzją środowiskową zwalniałoby organ architektoniczno-budowlany z obowiązku powtórnego badania oddziaływania inwestycji na środowisko. Równocześnie wobec jej braku, organ nie może potraktować oceny oddziaływania inwestycji na środowisko marginalnie, bez powołania i interpretacji przepisów mających w tej kwestii zastosowanie i bez wyjaśnienia stronom, jakie konkretnie okoliczności wzięto pod uwagę – orzekł Wojewódzki Sąd.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 18 sierpnia 2020 r., II SA/Ol 441/20

Źródło: CBOSA

Pt., 18 Wrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel