Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych fotolia.pl

Kwestię odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych reguluje art. 9 ustawy - Prawo budowlane. 

W myśl powołanego przepisu w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Odstępstwo nie może jednak powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 - ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych, oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo. 

Odstępstwo umożliwiające modyfikację szczegółowych, przepisów techniczno-budowlanych, może być więc udzielone inwestorowi w przypadkach szczególnie uzasadnionych, a więc takich, które mają w sobie element wyjątkowości. Wobec tego organ administracji architektoniczno-budowlanej powinien brać pod uwagę charakter przepisu, od którego ma być udzielone odstępstwo, jak również ukształtowanie nieruchomości, na której ma być realizowany obiekt budowlany i stan jej zagospodarowania, ale również stan zagospodarowania nieruchomości sąsiednich, oraz ocenę proponowanych rozwiązań w świetle zasad wiedzy technicznej. (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 listopada 2019 r., II OSK 2687/18)

Natomiast inwestor chcąc skorzystać z przewidzianej prawem możliwości, winien wskazać na zaistniałe względy natury faktycznej, technicznej, czy też użytkowej, które czynią zasadnym odstąpienie od wymagań wynikających z przepisów techniczno-budowlanych. Z kolei ocena czy w danej sprawie zaistniał szczególnie uzasadniony przypadek należy do organu administracji architektoniczno-budowlanego. (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 listopada 2019 r. II OSK 2749/18)

Źródło: LEX

Sob., 12 Wrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka