Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dziennik budowy a zdjęcia satelitarne – wygaśnięcie pozwolenia na budowę

Dziennik budowy a zdjęcia satelitarne – wygaśnięcie pozwolenia na budowę fotolia.pl

W tytułowej kwestii wypowiedział się ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, przypominając dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych. Co powiedział WSA?

Wojewódzki Sąd przypomniał o tym, że w orzecznictwie sądowoadministracyjnym wskazuje się, iż warunkiem do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę jest upływ czasu między poszczególnymi działaniami podejmowanymi przez inwestora w toku procesu budowlanego, których odzwierciedlenie następuje poprzez wpisy w dzienniku budowy; w dzienniku wskazuje się czynności i daty ich podjęcia. Wobec tego w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 37 Prawa budowlanego podstawowym i zasadniczym dowodem jest dziennik budowy – wskazał WSA. Równocześnie stwierdził, że choć z art. 45 ust. 1 Prawa budowlanego wynika, że dziennik budowy jest dokumentem urzędowym poświadczającym przebieg robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych, natomiast zgodnie zaś z art. 76 par. 1 k.p.a., dokumenty urzędowe sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy państwowe w ich zakresie działania stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone, to jednak art. 76 § 3 k.p.a. dopuszcza możliwość obalenia domniemania zgodności z prawdą dokumentu urzędowego w drodze przeprowadzenia dowodu przeciwko treści takiego dokumentu. Domniemanie takie może być obalone przy tym wszelkimi środkami dowodowymi – orzekł WSA. Stąd też zdjęcia satelitarne mogą być przesądzające w konkretnej sprawie.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 23 lipca 2020 r., II SA/Po 464/19

Źródło: CBOSA

Pt., 21 Sp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel