Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

W planie miejscowym nie można zobowiązywać do uzgodnień z gestorem linii

W planie miejscowym nie można zobowiązywać do uzgodnień z gestorem linii fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zakwestionował postanowienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które ustalało pas ograniczeń od napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV w granicach którego zagospodarowanie należało realizować w uzgodnieniu z gestorem linii.

Jak przypomniał Sąd, zgodnie z art. 4 ust. 1 u.p.z.p.: „Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego”. Zdaniem Sądu z treści tego przepisu wynika kompleksowe uregulowanie przeznaczenia terenu objętego planem miejscowym i sposobu jego zagospodarowania. Sąd zaznaczył, że wyłącznie organy gminy są tymi, które odpowiadają za kompleksowe prowadzenie polityki przestrzennej.

Według Sądu biorąc pod uwagę to, że plan miejscowy ma decydujące znaczenie dla dalszego procesu zagospodarowania zgodnie np. z przepisami prawa budowlanego, zasadna była konstatacja, że niemożliwe było dopuszczenie rozwiązań, według których podmiot trzeci niebędący organem planistycznym bierze czynny udział w decydowaniu o sposobie zagospodarowania. W ocenie WSA obowiązującym porządku prawnym brak jest podstaw prawnych do scedowania zagwarantowanych organowi planistycznemu uprawnień przewidzianych w art. 15 ust. 2 pkt 6 u.p.z.p. na inny podmiot (w omawianym przypadku gestora linii elektroenergetycznych).

WSA wyraźnie podkreślił, że tylko organy gminy mogą decydować o przeznaczeniu terenu objętego planem miejscowym, stąd nie jest dopuszczalne czasowe i warunkowe określanie przeznaczenia terenu, zwłaszcza uzależnione od woli właściciela czy gestora linii elektroenergetycznej.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 lipca 2020 r., IV SA/Po 496/20

Źródło: CBOSA

Pt., 31 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel