Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

„Remont” w rozumieniu art. 124b u.g.n. – kolejny wyrok, tym razem „szeroki”

„Remont” w rozumieniu art. 124b u.g.n. – kolejny wyrok, tym razem „szeroki” fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wypowiedział się na temat rozumienia „remontu” w świetle przepisu art. 124b ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sąd skłonił się do szerszej wykładni niż ta wynikająca z definicji remontu z ustawy – Prawo budowlane.

W omawianej sprawie kluczowe było wyjaśnienie tego, czy prace przy istniejącej i eksploatowanej linii elektroenergetycznej obejmujące m.in. pomalowanie słupów linii wraz z zabezpieczeniem fundamentów słupów, wymianę przewodów fazowych i odgromowych, regulację naprężenia przewodów, wymianę izolacji oraz oszynowania w GPZ, w tym zwłaszcza zastosowanie nowych przewodów (o większym przekroju) stanowiły remont czy też przebudowę?

W ocenie Sądu, dokonując analizy art. 124b ust. 1 u.g.n. nie można nie uwzględnić jego ratio legis, polegającej na stworzeniu przedsiębiorstwom przesyłowym warunków prawnych do utrzymywania w należytym stanie urządzeń przesyłowych, co stanowi ich obowiązek prawny. Jednocześnie istotą art. 124b u.g.n. jest w ocenie Sądu przyznanie przedsiębiorstwom energetycznym instrumentu pozwalającego na realizację celów publicznych, które nałożone na nie zostały przepisami ustawy – Prawo energetyczne i wiążą się z utrzymywaniem zdolności urządzeń przesyłowych, instalacji i sieci w stanie gwarantującym niezawodność funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. W konsekwencji zdaniem WSA przyjęcie, że pojęcie „remont” użyte w art. 124b ust. 1 u.g.n. należy rozumieć wyłącznie i ściśle przez pryzmat definicji z art. 3 ust. 8 Prawa budowlanego nie jest właściwe.

Sąd stanął na stanowisku, że stosowanie art. 124b u.g.n. jest uwarunkowane zamierzeniem realizacji (najczęściej przez przedsiębiorcę przesyłowego) prac mieszczących się pojęciach konserwacji, remontu czy usuwania awarii ciągów, przewodów i urządzeń, jednakże nie chodzi o ścisłe rozumienie tych pojęć, w tym ścisłe rozumienie remontu w świetle Prawa budowlanego. Przez konserwację i remonty ciągów, przewodów i urządzeń należy zdaniem Sądu rozumieć działania dotyczące ciągów, przewodów i urządzeń już istniejących i eksploatowanych, które nie zmieniają ich zasadniczych parametrów, a zarazem służą realizacji zadań określonych w prawie energetycznym, takich jak zagwarantowanie realizacji zaopatrzenia odbiorców w paliwa lub energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych czy zapewnienie niezawodności systemu elektroenergetycznego.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 27 maja 2020 r., II SA/Gd 80/20

Źródło: CBOSA

Sob., 13 Czrw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel