Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zawieszenie części wytycznych dotyczących przygotowania projektów inwestycyjnych – wyjaśnienia Ministerstwa

Zawieszenie części wytycznych dotyczących przygotowania projektów inwestycyjnych – wyjaśnienia Ministerstwa fotolia.pl

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowała dodatkowe wyjaśnienia dot. zawieszenia stosowania części Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z 10 stycznia 2019 r., dokonanego informacją z dnia 4 maja 2020 roku. 

Minister po pierwsze zaznacza, że – co do zasady – zawieszenie lub częściowe zawieszenie wytycznych, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w Polsce w 2020 r. (tzw. specustawy), odnosi się do wszystkich projektów i wnioskodawców, wobec których przedmiotowe wytyczne znajdowały do momentu zawieszenia zastosowanie, nie tylko do projektów mających na celu przeciwdziałanie skutkom wystąpienia COVID-19.

Jak wskazano w wyjaśnieniach, zawieszenie stosowanie części Wytycznych oznacza możliwość odstąpienia od wspólnej metodologii, nie oznacza natomiast zwolnienia IZ ze stosowania właściwych przepisów rozporządzeń unijnych, w odniesieniu do których wytyczne zostały przygotowane. Ponadto pomimo zawieszenia stosowania części Wytycznych, instytucje zarządzające nadal mają możliwość utrzymania wymogów wynikających z wytycznych wobec wnioskodawców – decyzja w przedmiocie tego, jakie to mają być wymogi i w odniesieniu do jakich projektów należy je zastosować, należy do instytucji zarządzającej, która przy podejmowaniu decyzji powinna kierować się przede wszystkim następującymi zasadami:

  • dbałością o to, aby projekty zapobiegające skutkom COVID-19 były zatwierdzane i wdrażane możliwie szybko, bez nadmiernych obciążeń formalnych;
  • dbałością o przestrzeganie zasady równego traktowania wnioskodawców oraz zasad horyzontalnych w zakresie wyboru projektów;
  • zgodnością działań z obowiązującymi przepisami prawa UE oraz krajowego.

Równocześnie, odnosząc się do wątpliwości w zakresie podejścia do procedury wyboru projektów w związku z zawieszeniem stosowania części Wytycznych, Minister poinformowała, że:

  1. W przypadku toczących się postępowań, w których wymogi stawiane wnioskodawcom odnoszą się do zawieszonych części Wytycznych, nie następuje automatyczne zniesienie ww. wymogów. Oznacza to, że w ramach danego postępowania obowiązują zasady Wytycznych w takim zakresie, w jakim obowiązywały w momencie rozpoczęcia postępowania;
  2. W przypadku postępowań, które mają się rozpocząć, instytucje zarządzające mają dowolność w zakresie formułowania regulaminów konkursów oraz zasad wyboru projektów w trybie pozakonkursowym i mogą w nich zawrzeć wymogi odwołujące się do zawieszonych części Wytycznych, o ile uznają to za celowe.

Źródło: www.pois.gov.pl

Pt., 22 Mj. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel