Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Decyzja o usunięciu nieprawidłowości w obiekcie budowlanym

Decyzja o usunięciu nieprawidłowości w obiekcie budowlanym fotolia.pl

W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska organ nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku (art 66 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane - p.b.).

Prosta analiza treści powołanego przepisu prowadzi do wniosku, że istotnego znaczenia nabiera wskazanie konkretnego punktu, bądź punktów, które uzasadniają jego zastosowanie. Z regulacji art. 66 ust. 1 p.b. wynika, że każda z ww. przesłanek może wystąpić samodzielnie, ale też nie są wykluczone sytuacje, gdy uaktualni się więcej niż jedna z podstaw wymienionych w tym przepisie. Tym bardziej zatem obowiązkiem organu administracji, w ramach obowiązku wyjaśnienia podstawy prawnej wydawanej decyzji, co jest pochodną wiążącej organy zasady legalizmu, jest doprecyzowanie tej podstawy i następnie jej wyjaśnienie z odwołaniem do poczynionych ustaleń i przeprowadzonych dowodów.

Dodatkowo jak wynika z treści art. 66 ust. 1 p.b., obligatoryjnym elementem rozstrzygnięcia wydanego na powyższej podstawie jest określenie terminu wykonania nałożonych obowiązków.

Źródło: CBOSA

Pt., 20 Mrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka