Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dopuszczalne poziomy hałasu a interes prawny

Dopuszczalne poziomy hałasu a interes prawny fotolia.pl

Jak przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie normy dot. dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska mogą stanowić podstawę do stwierdzenia zaistnienia interesu prawnego – a co za tym idzie przyznania statusu strony w postępowaniu o pozwolenie na budowę. Co dokładnie powiedział Sąd? 

WSA wskazał, że w świetle art. 28 ust. 2 i art. 3 pkt 20 ustawy – Prawo budowlane legitymacja procesowa strony w postępowaniu o pozwolenie na budowę powiązana została nie z jakimikolwiek ograniczeniami, jakie mogą powstać w zagospodarowaniu terenu w związku z powstaniem obiektu, objętego wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę, ale z takimi ograniczeniami, których źródłem jest przepis prawa powszechnie obowiązującego. Według WSA źródłem takich ograniczeń nie mogą być przy tym wyłącznie przepisy z zakresu prawa cywilnego o ochronie prawa własności – co prawda w art. 140 i art. 144 ustawy – Kodeks cywilny zagwarantowano właścicielom nieruchomości uprawnienie do korzystania z nich zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, jak też ochronę przed takimi działaniami właścicieli nieruchomości, które by zakłócały korzystnie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, to jednak w sprawie budowlanej kwestia immisji musi być uwzględniana, jeżeli podlega regulacji prawa administracyjnego,

W ocenie Sądu takiej regulacji podlega ochrona przed hałasem, albowiem prawodawca w ustawie – Prawo ochrony środowiska w art. 112 zapewnił obywatelom ochronę przed hałasem. Zgodnie z tym przepisem ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez:

  1. utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie;
  2. zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.

Na podstawie art. 113 ust. 1 tej ustawy Minister Środowiska wydał rozporządzenie określające dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez różne grupy źródeł hałasu. Jest to rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Jak orzekł Sąd, przepisy te mogą stanowić podstawę interesu prawnego, gdy z projektu budowlanego wynika, że obiekt budowlany może być źródłem ponadnormatywnego hałasu. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 6 lutego 2020 r., II SA/Ol 1122/19

Źródło: CBOSA

Sob., 29 Lt. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel