Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Obiekt w gminnej ewidencji – to organ uzgadnia z Wojewódzkim Konserwatorem

Obiekt w gminnej ewidencji – to organ uzgadnia z Wojewódzkim Konserwatorem fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku rozpoznając skargę na decyzję Wojewody utrzymującą w mocy decyzję Starosty odmawiającą udzielenia pozwolenia na rozbiórkę budynku przypomniał o tym, jak należy postępować w przypadku wniosków dotyczących rozbiórki obiektów budowlanych oraz obszarów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

Jak podkreślił Sąd, treść art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego nie pozostawia wątpliwości co do tego, że to nie inwestor musi przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowę uzyskać – w przypadku obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków – odpowiednie postanowienie wojewódzkiego konserwatora zabytków, lecz jego wniosek, wraz z całą dołączoną do niego dokumentacją, właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej musi przedstawić wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków do uzgodnienia w trybie art. 106 k.p.a..; a zajęcie stanowiska przez organ ochrony konserwatorskiej następuje w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 29 stycznia 2020 r., II SA/Gd 444/19

Źródło: CBOSA

Sob., 29 Lt. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel