Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zgodność planu z właściwą wersją studium

Zgodność planu z właściwą wersją studium fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wydał orzeczenie w sprawie, w której nie zapewniono zgodności planu miejscowego ze studium. Co spowodowało niezgodność? Wcześniejszy wyrok tegoż Wojewódzkiego Sądu.

Jak zaznaczył Wojewódzki Sąd Administracyjny, uprawomocnienie się wyroku stwierdzającego nieważność uchwały wprowadzającej zmianę treści Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, czyli wywołującego skutek ex tunc oznacza, że zmienione brzmienie Studium nie może być przyjmowane jako punkt odniesienia dla treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uznana za nieważną zmiana Studium z momentem uprawomocnienia się wyroku zapadłego w tej sprawie winna być traktowana jako nieistniejąca od początku – co oznacza, że ocenę zgodności treści uchwalonego planu z ustaleniami Studium należy odnosić do pierwotnego brzmienia ustaleń Studium. Zgodność bowiem planu ze Studium musi istnieć w dacie podjęcia uchwały o planie miejscowym i odnosić się do brzmienia ustaleń Studium ważnie obowiązującego w dacie uchwalania planu.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 16 stycznia 2020 r., II SA/Bk 407/18

Źródło: CBOSA

Sob., 8 Lt. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel