Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zasada wolności budowlanej

Zasada wolności budowlanej fotolia.pl

W wyroku z 15 stycznia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim (II SA/Go 817/19) wyjaśnił czym jest zasada wolności zabudowy, o której mowa w art. 4 ustawy Prawo budowlane.

W myśl powołanego przepisu każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami.

Jak wskazał Sąd zasada wolności zabudowy związana jest z pojęciem wolności budowlanej (będącej emanacją prawa własności), przez którą to wolność rozumie się istnienie obszaru nieskrępowanych działań łączących się z korzystaniem z prawa własności nieruchomości powiązanych z budową, remontem, utrzymaniem obiektu budowlanego i jego rozbiórką.

Z obowiązywania tej zasady wywodzi się mianowicie konsekwencja że interes innych stron postępowania nie może naruszać prawa inwestora wynikającego z art. 4 prawa budowlanego, bo prawo do zabudowy może być ograniczone tylko przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - i tylko w tym zakresie organ administracji architektoniczno-budowlanej może ingerować w planowaną zabudowę.

Źródło: CBOSA

Pt., 31 St. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka