Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wznowienie postępowania przez konserwatora bez wpływu na pozwolenie na budowę

Wznowienie postępowania przez konserwatora bez wpływu na pozwolenie na budowę fotolia.pl

Strona w sprawie o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowie zakwestionowała w skardze do sądu administracyjnego m.in. wadliwe prowadzenie postępowania administracyjnego – ze względu na niezawieszenie jego prowadzenia w oczekiwaniu na efekt wznowionego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na wykonywanie prac przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. WSA w Gorzowie Wielkopolskim nie przychylił się do tego zarzutu.

Sąd na początku zaznaczył, że teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta, wpisanego do rejestru zabytków co oznaczało, że zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami prowadzenie robót budowlanych na tym obszarze wymagało uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Decyzją z 2018 r. Wojewódzki Konserwator Zbytków udzielił pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych polegających na budowie budynku handlowo-usługowego oraz obiektu parkingowego. Decyzja ta uzyskała walor ostateczności. W opinii Sądu, wbrew twierdzeniom skargi, wszczęcie postępowania wznowieniowego, którego przedmiotem jest ww. decyzja o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych nie zmienia faktu, że dopóki nie nastąpi jej eliminacja z obrotu prawnego, to decyzja ta wywołuje wszystkie skutki prawne z niej wynikające. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania wznowieniowego czy nawet formalne wszczęcie takiego postępowania nie ma jeszcze wpływu na byt ostatecznej decyzji administracyjnej, która przecież nadal pozostaje w obrocie prawnym. W orzecznictwie prezentowany jest trafny pogląd, zgodnie z którym wszczęcie postępowania wznowieniowego nie stanowi również podstawy do zawieszenia postępowania administracyjnego, w którym dana decyzja stanowi element stanu faktycznego i prawnego sprawy. Tym samym zarzuty skargi dotyczące wadliwego prowadzenia postępowania ze względu na wystąpienie z wnioskiem o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należało w ocenie WSA ocenić jako chybione.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 września 2019 r., II SA/Go 203/19

Źródło: CBOSA

Sob., 5 Prn. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel