Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany we wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych

Zmiany we wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych fotolia.pl

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniający rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych. Ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.

Nowelizacja wynika z konieczności dostosowania przepisów do rozporządzenia MIiR z 4 marca 2019 r. w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia , technologii wykonania, wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych w wykorzystaniem wsparcia z Funduszu Dopłat.

W celu umożliwienia monitorowania i kontrolowania spełnienia przesłanki celowości programu, koniczne jest określenie w akcie rangi rozporządzenia konieczności złożenia przez beneficjenta oświadczenia co do spełnienia określonych w rozporządzeniu.

Rozporządzenie wprowadza możliwość przedłożenia decyzji, przez beneficjentów, opatrzonej klauzulą ostateczności bez konieczności  wskazywania wykonalności, pozostawiając przy tym możliwość przedstawienia decyzji zaopatrzonej w klauzulę wykonalności. Rozszerzenie przepisu o możliwość przedstawienia decyzji ostatecznej ma na celu ułatwienie zebrania odpowiednich załączników do wniosku.

Projekt wprowadza obowiązek sporządzania dokumentacji dołączonej do zgłoszenia budowy przedsięwzięcia zgodnie ze standardami, które mają zapewnić jak najwyższą użyteczności społeczną przedsięwzięć.

W rozporządzeniu przewidziano obowiązek dołączenia do wniosku potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, jako dokumentu niezbędnego do określenia wartości budynku- należy nowiem wskazać, że dofinansowanie nie przysługuje na zakup gruntu pod budynkiem.

Istotną zmianą jest doprecyzowanie procedury udzielania finansowego wsparcia. Zmiana ta wprowadza brakujący dotychczas element procedury w postaci sprawdzania przez bank poprawionego już wniosku pod względem spełnienia przez wniosek określonych wymagań.

Z całością projektu można zapoznać się tutaj.

Pt., 6 Wrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek