Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Połączona z gruntem mobilna stacja bazowa to nie tymczasowy obiekt budowlany

Połączona z gruntem mobilna stacja bazowa to nie tymczasowy obiekt budowlany fotolia.pl

Starosta w drodze decyzji wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia zamiaru wykonania budowy tymczasowej mobilnej stacji bazowej. Wojewoda decyzję tę utrzymał mocy. Również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach podzielił stanowisko organu I instancji. Jakie uzasadnienie zaprezentował WSA?

Sąd na wstępie wskazał, że w niniejszej sprawie istota sporu sprowadzała się do oceny tego, czy dokonane przez Skarżącą zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie mobilnej stacji bazowej było zgłoszeniem tymczasowego obiektu budowlanego, mieszczącego się w hipotezie normy określonej w art. 29 ust. 1 pkt 12 ustawy – Prawo budowlane. Uznanie bowiem, że wskazana stacja bazowa nie ma charakteru tymczasowego obiektu budowlanego skutkowałoby brakiem możliwości wzniesienia go jedynie w oparciu o dokonane uprzednio zgłoszenie, tym samym zobowiązując inwestora do uzyskania pozwolenia na jego budowę, stosownie do treści art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego.

W omawianej sprawie parametry techniczne mobilnej stacji bazowej wskazywały na to, iż jest to obiekt budowlany, który posiada cechę trwałego związania z gruntem. O tym bowiem, czy dany obiekt budowlany jest trwale połączony z gruntem decyduje nie tyle sposób i metoda jego związania z gruntem, ale to czy jego rozmiar, konstrukcja, przeznaczenie i względy bezpieczeństwa wymagają trwałego z nim związania. Wojewódzki Sąd zaznaczył, iż już sama deklarowana wysokość przedmiotowego obiektu – maszt o wysokości 28 metrów, jego złożona konstrukcja, przedstawiona w załączonej do zgłoszenia dokumentacji, a także gabaryty obiektu wymagają dla jego bezpiecznego użytkowania mocnego związania z gruntem. Bynajmniej nie ma tutaj znaczenia kwestia czasu użytkowania obiektu – okres krótszy bądź dłuższy niż 180 dni, bowiem czy wskazany obiekt budowlany będzie trwały, czy tymczasowy, to jego konstrukcja co do zasady i tak będzie tożsama. Sąd w związku z tym stwierdził, iż organy obu instancji słusznie uznały, że budowa mobilnej stacji bazowej przesądza o jej kwalifikacji prawnej jako obiektu budowlanego trwale związanego z gruntem, objętego wymogiem uzyskania pozwolenia na budowę.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 lipca 2019 r., II SA/Gl 287/19

Źródło: CBOSA

Sob., 7 Wrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel