Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

O wstrzymaniu wykonania decyzji ws. pozwolenia

O wstrzymaniu wykonania decyzji ws. pozwolenia fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu negatywnie rozpatrzył wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Z jakich powodów?

Sąd w pierwszej kolejności wyjaśnił, że rozpoznając wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego rozstrzygnięcia nie dokonuje oceny zawartości skargi. Niezgodność decyzji z prawem jest przedmiotem oceny Sądu w toku merytorycznego badania sprawy na rozprawie, tak więc oparcie wniosku o ochronę tymczasową na niezgodności decyzji z prawem, niweczyłoby kontrolę sądową legalności decyzji administracyjnej.

Skarżący nie uzasadnił zdaniem Wojewódzkiego Sądu zaistnienia przesłanek wskazanych w art. 61 § 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a mianowicie tego, że wskutek wykonania zaskarżonej decyzji zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia mu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Skarżący nie sprecyzował, na czym miałaby polegać znaczna szkoda bądź trudne do odwrócenia skutki. W złożonej skardze wskazywał na negatywy wpływ inwestycji na środowisko bez sprecyzowania tego argumentu. A było to o tyle istotne, że kwestie wpływu inwestycji na środowisko były już przedmiotem badania przy wydanej pozytywnej decyzji środowiskowej. Skarżący we wniosku o wstrzymanie nie wskazał jaki negatywny wpływ na środowisko ma inwestycja ani nie uprawdopodobnił aby przekraczało to przyjęte normy, zwłaszcza te zaakceptowane przez organ wydający decyzje środowiskową.

Według Sądu Skarżący nie wykazał także, by za wstrzymaniem zaskarżonej decyzji przemawiało niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody, jak i trudne do odwrócenia skutki. Ogólnikowe wskazania na interes mieszkańców, którzy niewątpliwie nie godzą się na budowę elektrowni wiatrowej nie stanowiły w ocenie WSA argumentu uzasadniającego wstrzymanie wykonania decyzji. Brak możliwości zabudowy również nie stanowił przesłanki do wstrzymania decyzji. Wojewódzki Sąd wyjaśnił, że w orzecznictwie sądowym przyjmuje się, iż wykonanie obiektu budowlanego jest zdarzeniem faktycznym, które można odwrócić, bo jego odwrócenie zależy tylko od możliwości technicznych inwestora. Zatem to inwestor zobowiązany będzie do przywrócenia stanu poprzedniego na własny koszt, a więc jakakolwiek szkoda finansowa powstanie po stronie inwestora, a nie strony skarżącej. Z uwagi na to, że postępowanie w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji prowadzi do wyłomu od zasady wykonalności decyzji, strona nie może ograniczyć się w uzasadnieniu wniosku do tak ogólnikowego stwierdzenia, lecz precyzyjnie musi wskazać na zagrożenia płynące z wykonania decyzji, co miejsca nie miało. Ponadto Sąd przypomniał o tym, że instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji nie służy zabezpieczeniu strony przed jakimikolwiek skutkami wykonania zaskarżonej decyzji, lecz jedynie przed takimi, których ewentualne wygranie sporu sądowego by nie naprawiło.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5 sierpnia 2019 r., II SA/Po 570/19

Źródło: CBOSA

Pt., 6 Wrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel