Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego musi być precyzyjny

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego musi być precyzyjny fotolia.pl

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa powszechnie obowiązującego i musi spełniać wysokie wymagania stawiane tej kategorii aktów normatywnych oraz odpowiadać standardom legalności. Tak wynika z Rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z 5 sierpnia 2019 r. IFIII.4131.1.56.2019

Organ nadzoru wskazał, że przepis art. 14 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny upzo), stanowi, że plan miejscowy jest podstawowym narzędziem regulacji zagospodarowania przestrzennego. Zawiera przepisy powszechnie obowiązujące w zakresie przeznaczenia terenów, ich zagospodarowania oraz warunków zabudowy, stanowiących bezpośrednią podstawę do wydawania m.in. decyzji o pozwoleniu na budowę. Z tego też względu jego przepisy powinny być na tyle precyzyjne i szczegółowe, by nie budzić wątpliwości interpretacyjnych przy wydawaniu decyzji administracyjnych, opartych na tych zapisach. Pamiętać należy przy tym, że plan miejscowy określa przede wszystkim przeznaczenie terenu i ograniczenia w zabudowie, w tym zakaz jej lokalizowania - art. 4 ust. 1 upzp, a tym samym przesądza o ograniczeniu prawa własności. Dlatego też, wszelkie ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, wynikające z ustaleń planu, powinny być ścisłe, by nie rodzić niepewności co do możliwości zagospodarowania terenu w sposób wskazany w planie.

Źródło: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Sob., 7 Wrz. 2019 0 Komentarzy
Bernadeta Skóbel
Redaktor Bernadeta Skóbel