Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ogrodzenie czy mur oporowy?

Ogrodzenie czy mur oporowy? fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie nie podzielił stanowiska organów obu instancji w zakresie oceny zgłoszenia zamiaru wykonania ogrodzenia. Dlaczego?

Jak wskazał Sąd, z przepisów art. 29 ust. 1 pkt 23 i 30 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego wprost wynika, że budowa ogrodzenia nie wymaga pozwolenia na budowę; jedynie budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. Takie zgłoszenie zostało dokonane, lecz organy uznały, że z uwagi na różnicę wysokości terenu jest to mur oporowy. W ocenie Sądu taka ocena jest wadliwa i jej dokonanie w oparciu o przedstawiony materiał dowodowy nie może się ostać. WSA przypomniał, że główną funkcją muru oporowego jest zabezpieczenie przed osuwaniem się ziemi. Zatem w materiale dowodowym winno to znaleźć odzwierciedlenie. Innymi słowy, fakt powstrzymywania przed osuwaniem się ziemi musiałby wynikać z akt sprawy, a dokładniej ze zgłoszenia; względnie ze dołączonych dokumentów. Zdaniem Sądu, informacja o różnicy wysokości terenu nie jest jeszcze podstawą do stanowczych twierdzeń, że zadaniem ogrodzenia będzie powstrzymanie osuwania się ziemi. Organ I instancji mógł natomiast skorzystać z przepisu art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego, który mówi, że w razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów. Należało bowiem uzyskać wiedzę, czy ogrodzenie będzie pełniło inne funkcje oprócz samego faktu ogrodzenia, z uwagi na różnice wysokości terenu; organ mógł zażądać dodatkowych dokumentów w tym względzie. Organ tego nie uczynił, a zatem nie posiadł danych będących ewentualnie podstawą do wniesienia sprzeciwu z powodu zamiaru budowy muru oporowego. Trzeba w tym miejscu wskazać, że Skarżący przedstawił przy skardze kopię decyzji o warunkach zabudowy dotyczącą przedmiotowych działek, odnośnie posadowienia budynku magazynowego, gdzie wskazano, że teren inwestycji nie leży na terenie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych. Ponadto Skarżący artykułował w zgłoszeniu tylko i wyłącznie zamiar wykonania ogrodzenia. Ze zgłoszenia zatem wynikało, że ogrodzenie miało być jedyną funkcją budowli. Ponadto ogrodzenie w żadnym razie nie będzie zwartą, litą konstrukcją, ale składającą się z elementów zamontowanych, prefabrykatów żelbetonowych oraz z blachy trapezowej.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 11 lipca 2019 r., II SA/Kr 556/19

Źródło: CBOSA

Sob., 3 Sp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel