Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zajęcie pasa a legalizacja budowy

Zajęcie pasa a legalizacja budowy fotolia.pl

Organ w drodze decyzji wymierzył karę za zajęcie pasa drogowego przez usytuowanie podestu wraz z podjazdem. SKO utrzymało decyzję Starosty. W odwołaniu do SKO oraz skardze skierowanej do WSA w Opolu Skarżący podnieśli m.in., że nie została przeprowadzona przez organ I instancji analiza postanowień zawartych w ustawie – Prawo budowlane. Co na to Sąd?

Odnosząc się do zarzutów skargi, powiedzieć przyjdzie, że Sąd aprobuje w tym zakresie stanowisko Kolegium, iż argumenty dotyczące problematyki zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych bądź uzyskania pozwolenia na budowę wydawanego przez organ architektoniczno-budowlany, jakie winien uzyskać (bądź z uzyskania których jest zwolniony) inwestor przed przystąpieniem do robót budowlanych, nie mają doniosłości prawnej w sprawie oceniającej legalność zajęcia pasa drogowego. Tym samym, z uwagi na zakres przedmiotowy niniejszej sprawy, zważywszy, że organy nie podejmowały rozstrzygnięć na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i nie rozważały, jaką przyjąć kwalifikację wykonanych robót związanych z posadowieniem podestu w aspekcie Prawa budowlanego, tzn. czy stanowi on obiekt małej architektury, czy też jest budowlą, Sąd uznał wszystkie wywody w tym kontekście za niezasadne. Zatem zarzut zaniechania wezwania stron do ewentualnego przedłożeniu dokumentów potwierdzających legalizację budowy podestu nie mógł wpłynąć na ocenę zaskarżonej decyzji.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 27 czerwca 2019 r., II SA/Op 157/19

Źródło: CBOSA

Pt., 26 Lp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel