Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych – plan miejscowy

Obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych – plan miejscowy fotolia.pl

Skarżący wnieśli do WSA w Gdańsku skargę na postanowienie planu miejscowego w zakresie karty terenu i punktu dot. parkingów w zakresie słów: „w przypadku kiedy z powodów technicznych lub innych nie można miejsc parkingowych zapewnić na terenie nieruchomości należy wykazać się prawem własności do odpowiedniej liczby miejsc w parkingach kubaturowych na terenie [..]. Miejsce parkingowe w parkingach kubaturowych może posłużyć tylko raz do spełnienia wymagań wskaźnikowych planu”. Co powiedział Sąd?

WSA przychylił się do skargi. W ocenie Sądu naruszenie interesu prawnego skarżących związane było w niniejszej sprawie z naruszeniem obiektywnego porządku prawnego. Ustalenia zaskarżonego planu zawarte w punkcie 8 przywołanej karty terenu istotnie naruszały zasady sporządzania planu. Jak zaznaczył Sąd, niewątpliwie kwestia dotycząca miejsc parkingowych należy do materii regulowanej przepisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednakże, sposób ustalenia wymagań w zakresie zabezpieczenia miejsc parkingowych na terenie nieruchomości skarżących wykracza poza przysługujące gminie władztwo planistyczne, jako że nie ma oparcia w żadnych przepisach prawa wymóg uzyskania prawa własności do miejsc parkingowych w kubaturowym parkingu na terenie miasta, który to wymóg jednocześnie nie spełnia wymagań wynikających z zasad techniki prawodawczej.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2019 r., II SA/Gd 784/18

Źródło: CBOSA

Sob., 15 Czrw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel